Oman sähkönkulutuksen seuranta

Voit tarkastella omaa sähkönkulutustasi tuntikohtaisesti, päivätasolla tai vaikka koko vuoden ajalta sähköisessä Helmi-asiointipalvelussamme. Jos sinulla on omaa sähköntuotantoa, näet nekin tiedot kulutusseurannassa. Myös sähkölaskusi löytyvät palvelusta.

Helmi-palvelu

Mitä tietoja näen sähkönkulutuksen seurannassa?

Näet Helmi-palvelussa sähkön kulutustiedot kaikista käyttöpaikoista, joihin sinulla on ollut verkkopalvelusopimus verkossamme. Myös päättyneiden sopimusten tiedot ovat tarkasteltavissa sopimuksen voimassaoloajalta. Kulutustiedot näkyvät vain silloin, kun käyttöpaikalle on asennettu etäluettava mittari.

Jos sinulla on omaa sähkön pientuotantoa esimerkiksi aurinkopaneelien muodossa, myös tiedot siitä kertyvät  Helmiin tarkasteltavaksi. Aurinkosähkön tuotannon mittauksessa käytetään netotusmenetelmää.

Etäluettavat sähkömittarit

Etäluettava sähkömittari mittaa käytetyn sähkön ja siirtää tiedot automaattisesti Järvi-Suomen Energian järjestelmiin. Etäluettavan mittarin ansioista pääset seuraamaan energiankulutustasi lähes reaaliaikaisesti Helmi-palvelussamme.

Vuosien 2024–2026 aikana asiakkaamme saavat uudet uuden sukupolven sähkömittarit, jotka mahdollistavat tehokkaamman ja tarkemman energiankäytön suunnittelun. Lue lisää aiheesta alla olevasta painikkeesta.

Lue lisää mittarien vaihdoista

Ohjeita sähkömittarin käyttöön

Kuinka käytän Aidon-sähkömittaria

Kuinka katkaisen sähköt Aidon-sähkömittarista

Katso videolta, miten katkaiset sähköt mittarilta

Landis + Gyr E450

Landis + Gyr ZCF 110

Landis + Gyr E120 LiME & E120 GiME

Landis + Gyr E350

Sähkön mittauksen periaatteet

Sähkömarkkinalaki ja Valtioneuvoston asetus sähköntoimituksen selvityksestä ja mittaamisesta määrittelevät periaatteet, joiden mukaan jakeluverkkoyhtiöt hoitavat sähkön mittaamisen, tiedon siirron laskutukseen ja taseselvityksen.  Järvi-Suomen Energia Oy noudattaa lain ja asetusten soveltamisessa Energiateollisuuden laatimia Sähkön mittauksen periaatteita.

Hoidamme puuttuvien mittaustietojen arvioinnin ohjeessa olevan liitteen 4 mukaisesti.

Sähkön mittauksen periaatteet