Oman sähkönkulutuksen seuranta

Voit tarkastella omaa sähkönkulutustasi tuntikohtaisesti, päivätasolla tai vaikka koko vuoden ajalta sähköisessä Helmi-asiointipalvelussa. Jos sinulla on omaa sähköntuotantoa, näet nekin tiedot kulutusseurannassa. Myös sähkölaskusi löytyvät palvelusta.

Helmi-palvelu

Mitä tietoja näen sähkönkulutuksen seurannassa?

Näet sähkön kulutustiedot niistä käyttöpaikoista, joihin sinulla on ollut verkkopalvelusopimus. Myös päättyneiden sopimusten tiedot ovat tarkasteltavissa sopimuksen voimassaoloajalta. Kulutustiedot näkyvät vain silloin, kun käyttöpaikalle on asennettu etäluettava mittari.

Jos sinulla on omaa sähkön pientuotantoa esimerkiksi aurinkopaneelien muodossa, myös tiedot siitä kertyvät  Helmiin tarkasteltavaksi. Aurinkosähkön tuotannon mittauksessa käytetään netotusmenetelmää.

Etäluettavat sähkömittarit

Etäluettava sähkömittari mittaa käytetyn sähkön ja siirtää tiedot automaattisesti Järvi-Suomen Energian järjestelmiin. Etäluettavan mittarin ansioista pääset seuraamaan energiankulutustasi lähes reaaliaikaisesti Helmi-palvelussamme.

Katso videolta, miten katkaiset sähköt mittarilta

Landis + Gyr E450

Landis + Gyr ZCF 110

Landis + Gyr E120 LiME & E120 GiME

Landis + Gyr E350