Faktoja sähköverkostamme

Huolehdimme sähköenergian jakelusta järvisuomalaisessa maisemassa yli 100 000 asiakkaalle. Katso faktat sähköverkostamme ja lue, miten aiomme sitä jatkossa kehittää.


Järvi-Suomen Energian sähköverkko

Järvi-Suomen Energian toiminta-aluetta täplittävät lukemattomat järvet, saaret, niemet ja notkot. Sähkönjakelulle nämä maisemat ovat haastavimpia Suomessa. Siksi kehitämme elinolosuhteita vakaammiksi verkkoamme uudistamalla.

Sähköverkkomme sijaitsee kuvan tummansinisellä alueella.

Sähköverkkomme lukuina

  • 28 000 kilometrin mittainen verkko
  • Yli 100 000 asiakasta
  • 260 metriä johtoa asiakasta kohden 
  • Yli 50 miljoonan vuosittaiset investoinnit verkon kehitystyöhön  

Järvi-Suomen Energian verkkoalue

Keväästä 2022 lähtien droneja on hyödynnetty sähköverkon kunnossapidossa ja vianetsinnässä

Keväästä 2022 lähtien on voinut Järvi-Suomen Energian verkkoalueella havaita helikopterien lisäksi myös drone-lennokkeja lentämässä linjojen yllä. Droneilla tehdään samanlaisia kunnossapitolentoja kuin helikoptereilla, eli etsitään piileviä vikoja, ja kartoitetaan kasvillisuuden kasvutilannetta linjojen alla ja niitä ympäröivissä reunametsissä. Lisäksi lennokkeja voi havaita myrskyjen aikaan vikoja paikantamassa. Dronepalveluita meille tuottaa Evision Oy, jonka logo ja lennättämiseen vaadittava operaattorin rekisteröintitunnus löytyy kaikista sen käyttämistä lentolaitteista.

 

 

Pidämme huolta sähköverkon ympäristövaikutuksista

 Valitettavasti sähköverkkoon kuuluu toistaiseksi sellaisia elementtejä, jotka voivat valvomattomina olla ympäristölle haitallisia. Ympäristöasioiden huomioiminen onkin arkipäivää sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa. Pyrimme alati pienentään ympäristöön kohdistuvia riskejä ottamalla käyttöön parempaa teknologiaa ja parantamaan toimintapojamme rakennuksen ja valvonnan suhteen. Tavoitteenamme on kestävästi rakennettu sähköverkko, joka on turvallinen niin käyttäjille kuin ympäristölle. 

Sähköverkossa tapahtuva ympäristövahinko tarkoittaa pääasiassa muuntajista luontoon valuvaa öljyä.  Öljyvalumat ovat aina riski ympäristölle. Pienetkin valumat raportoidaan ja kaikki korjataan ja puhdistetaan aina alkuperäistä tilannetta vastaavaksi. Näitä ympäristöriskejä pienennetään investoimalla sähköasemien muuntaja-altaisiin liitettävillä öljynerotuskaivoilla. Sähköasemien uudistusten yhteydessä muuntaja-altaat varustetaan öljynerotuskaivoilla, jolloin muuntajista mahdollisesti valunut öljy ei altaan tyhjennyksen yhteydessä vahingossakaan joudu luontoon vaan saadaan tarkasti talteen. Öljynerotuskaivot on rakennettu jo 19 sähköasemalle. 

 

Raportteja

Iskola-Kulennoinen pylväiden valuman tarkkailuraportti 2022