Sähköverkon kehitystyö

Teemme jatkuvasti töitä järvisuomalaisen sähköverkon kehittämiseksi ja parantamiseksi. Varmistamme, että kaikki asiakkaamme ovat toimitusvarman verkon piirissä vuoteen 2036 mennessä. Jatka lukemista ja tutustu verkkomme tulevaisuuteen.

Vastaamme yhteiskunnan vaatimuksiin ja varaudumme tulevaan kehittämällä sähköverkkoamme jatkuvasti paremmaksi. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden, eivätkä IT-intensiivinen yhteiskunta, yritykset ja kodit kestä pitkiä sähkökatkoja. Sähkömarkkinalaki edellyttääkin toimitusvarmuuden saavuttamista vuoteen 2036 mennessä koko sähköverkon laajuudessa.

Häiriötön sähkönjakelu vaatii verkon saneeraustyötä. Lujitamme sähkön toimitusvarmuutta esimerkiksi maakaapeloinnilla, rakentamalla ilmajohtoja teiden varsiin, lisäämällä automatiikkaa jakeluverkossa, rakentamalla varayhteyksiä ja hoitamalla sähkölinjojen vierimetsiä. Verkkomme on jatkuvasti paremmin suojattu syysmyrskyiltä ja talven lumikuormilta.

Teemme suuria investointeja tulevaisuutta varten

Investoimme verkkoomme vuosittain noin 50 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteemme ovat Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Mäntyharjun, Rantasalmen ja Nurmaan seuduilla.

Vuonna 2020 vedämme maa- ja vesikaapelia keskijänniteverkossa yhteensä 341 km ja ilmajohtoa 116 km. Pienjänniteverkossa puolestaan uutta maa- ja vesikaapelia kertyy peräti 784 km ja ilmajohtoa 67 km. Asennamme uusia muuntamoita yli 500 kpl.

Luvuista näkyy, että maakaapelointia tehdään nyt vauhdilla.

Verkostotyömme keskittyvät vielä tänä vuonna vahvasti taajamiin ja taajamien läheisyyteen. Siellä saamme nopeasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyiltä turvaan maakaapeloinnin ansiosta.

Investointiemme vaikutukset näkyvät jo. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on pian säävarman verkon piirissä.

Älyverkko lisää alueemme elinvoimaisuutta

Rakennamme verkkoomme valmiiksi valokuidun, jonka avulla tieto verkon toiminnasta liikkuu nopeammin ja pystymme valvomaan sen toimintaa tehokkaammin. Tietoliikenneverkkoa on kustannustehokasta rakentaa samanaikaisesti sähköverkon kanssa ja älyverkon rakentaminen mahdollistaa alueemme elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.

Sähköverkon toiminnasta kerättävän datan määrä on miljoonakertaistunut. Seuraavaksi ratkaisemme, miten voimme hyödyntää dataa ja miten voimme tuoda sen avulla entistä enemmän hyötyä asiakkaillemme.