Sähköverkon kehitystyö

Teemme jatkuvasti töitä järvisuomalaisen sähköverkon kehittämiseksi ja parantamiseksi. Varmistamme, että kaikki asiakkaamme ovat toimitusvarman verkon piirissä vuoteen 2036 mennessä. Jatka lukemista ja tutustu verkkomme tulevaisuuteen.

Vastaamme yhteiskunnan vaatimuksiin ja varaudumme tulevaan kehittämällä sähköverkkoamme jatkuvasti paremmaksi. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden, eivätkä IT-intensiivinen yhteiskunta, yritykset ja kodit kestä pitkiä sähkökatkoja. Sähkömarkkinalaki edellyttääkin toimitusvarmuuden saavuttamista vuoteen 2036 mennessä koko sähköverkon laajuudessa.

Häiriötön sähkönjakelu vaatii verkon saneeraustyötä. Lujitamme sähkön toimitusvarmuutta esimerkiksi maakaapeloinnilla, rakentamalla ilmajohtoja teiden varsiin, lisäämällä automatiikkaa jakeluverkossa, rakentamalla varayhteyksiä ja hoitamalla sähkölinjojen vierimetsiä. Verkkomme on jatkuvasti paremmin suojattu syysmyrskyiltä ja talven lumikuormilta. Investoimme vuosittain sähköverkon toimitusvarmuuden kehittämiseen 50-60 miljoonaa euroa.

Älyverkko lisää alueemme elinvoimaisuutta

Rakennamme verkkoomme valmiiksi valokuidun, jonka avulla tieto verkon toiminnasta liikkuu nopeammin ja pystymme valvomaan sen toimintaa tehokkaammin. Tietoliikenneverkkoa on kustannustehokasta rakentaa samanaikaisesti sähköverkon kanssa ja älyverkon rakentaminen mahdollistaa alueemme elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.

Sähköverkon toiminnasta kerättävän datan määrä on miljoonakertaistunut. Seuraavaksi ratkaisemme, miten voimme hyödyntää dataa ja miten voimme tuoda sen avulla entistä enemmän hyötyä asiakkaillemme.