Mikä verkkopalvelussa maksaa?

Sähkönsiirto Järvi-Suomen haastavassa maastossa ei aina ole helppoa. Sähkönsiirtomaksuilla katetaan sähköverkon rakentaminen ja ylläpito – lue alta miksi verkkopalvelumaksut ovat niin kalliita Järvi-Suomen alueella.

Sähkönsiirtomaksut vaihtelevat verkkoyhtiön mukaan

Jokaisella Suomen alueella toimii oma jakeluverkkoyhtiö, joka vastaa alueen sähkönjakelusta. Myös sähkönsiirtomaksut vaihtelevat verkkoyhtiöiden mukaan. Järvi-Suomen Energialla verkkopalvelumaksut hinnoitellaan sulakeperusteisesti. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Perusmaksu, eli kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan sulakekoon mukaan. 

Siirtomaksu, joka määräytyy käytetyn energian määrän ja energian käyttöajankohdan mukaan.

Hintaesimerkit auttavat hahmottamaan minkä verran energiaa erityyppisissä kiinteistöissä kuluu ja kuinka paljon sähkönsiirto tulee maksamaan.

Sähkönsiirron perusmaksu pysyy aina samana, vaikka kohteessa ei kulutettaisi sähköä. Verkkopalvelumaksujen korkea taso puhuttaakin usein Järvi-Suomen alueen asukkaita usein korkean perusmaksun takia. Maksuilla katetaan sähköverkon valvonta ja ylläpito ympäri vuorokauden, jotta sinä voit käyttää sähköä aina kun sitä tarvitset.

Miksi sähkönsiirto on niin kallista Järvi-Suomen Energian alueella?

Järvi-Suomen lukemattomat vesistöt, saaret, niemet ja notkot ovat kauniita, mutta sähkönjakelulle haastavia maisemia. Kun kuluttajia suhteessa johtokilometreihin nähden on vähän ja maastoon on paikoin erittäin hankala rakentaa, kustannuksia tulee väistämättä. 

Suurin syy korkeisiin verkkopalvelumaksuihin alueellamme onkin laaja maasto ja verrattaen pieni määrä vakituisia asukkaita. Järvi-Suomen Energian jakeluverkossa on 280 metriä johtoa yhtä asiakasta kohden, kun tyypillisessä kaupunkiverkkoyhtiössä vastaava mitta on vain 30 metriä.

Sähkönsiirron hintaan Järvi-Suomen alueella vaikuttavat muun muassa:

 1. Haastava maasto. Erityisesti korkeuserot ja saaristo tuovat Järvi-Suomen Energian alueella hankaluuksia sähköverkon uudistamiseen ja ylläpitoon. Sähköverkon parantaminen alueella on pitkäjänteistä työtä, jossa yhden hankkeen valmistuminen suunnittelusta toteutukseen vie helposti pari vuotta tai enemmänkin.
 2. Haja-asutus ja pieni kulutus. Verkkoyhtiömme alueella ei Savonlinnan lisäksi ole muita isoja kaupunkeja, joten koko alueen yhteinen sähkönkulutus jää melko pieneksi. Asukkaita on harvakseltaan myös metsien ja järvien äärellä sekä saaristossa.
 3. Alueen asukkaista 40 % on mökkiläisiä. Järvi-Suomen Energialla on kaikista Suomen verkkoyhtiöistä asiakkainaan kenties eniten mökkiläisiä. Hankalassa maastossa järvien rannoilla sijaitsevat mökit ja vain kesäkuukausiin keskittyvä kulutus vaikuttavat väistämättä koko alueen sähköverkkoon.
 4. Vähäinen teollisuus. Suuriin johtokilometreihin nähden sähkön tehosiirto Järvi-Suomessa on melko vähäistä, sillä teollisuutta on vähän.
 5. Sähkön pientuotanto. Asukkaiden omien aurinkosähköjärjestelmien määrä on kasvanut viime aikoina vauhdilla. Verkkoyhtiönä meidän on mahdollistettava järjestelmien liittäminen alueen sähköverkkoon.

Suomessa sähkö siirretään Fingridin valtakunnallisen siirtoverkon kautta paikallisille verkkoyhtiöille. Me Järvi-Suomen Energialla vastaamme sähkön jakelusta omalla verkkoalueellamme, eli siirrämme sähkön sinne, missä sinä sitä käytät. Vuoden 2023 aikana olemme esimerkiksi rakentaneet uutta runkoyhteyttä Puumalassa kahdella saaristotyömaalla, joista isompi työmaa kulkee saaristossa Niinisaaren ja Liimattalansaaren kautta Lintusaloon.  

Usein kysyttyä sähkönsiirrosta

Sähkön jakelusta huolehtii aina paikallinen verkkoyhtiö, joten sähkönsiirtoa ei pysty kilpailuttamaan. Järvi-Suomen Energian alueella sähkönsiirrosta kysytään usein seuraavaa:

Miksi minun pitää maksaa kesämökin sähkönsiirtomaksuja myös niiltä kuukausilta, kun mökillä ei juurikaan kuluteta sähköä? 

Vaikka kiinteistössä ei kulutettaisi lainkaan sähköä, täytyy sähkönsiirrosta silti maksaa kuukausittainen perusmaksu. Ylläpidämme ja huollamme alueen verkostoa sähkön käyttömäärästä huolimatta, jotta sinulla olisi mahdollisuus käyttää sähköä silloin, kun tahdot. Jos kohteessa on sähkön käytölle edes satunnaista tarvetta ja sähköt halutaan pitää päällä, tulee kohteessa olla voimassa sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimus. 

Voinko katkaista kiinteistön sähköt, jotta en joudu maksamaan sähkönsiirtomaksuja? 

Sähkön siirtoon tehdyn liittymän purku on mahdollista, jos sähkön käytölle ei ole tarvetta tulevaisuudessakaan. Jos samaan kohteeseen halutaan myöhemmin kytkeä sähköt päälle uudelleen, tulee kohteeseen tehdä uusi sähkönliittymissopimus. Tästä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Mitä sähkönsiirtomaksullani tehdään? 

Sähköverkon uudistaminen ja ylläpito Järvi-Suomen haastavassa luonnossa ei ole helppoa. Yhteensä verkkoa on huikeat 28 000 kilometriä järvien, metsien ja kallioiden peittämällä alueella. Verkosta pidetään huolta ympäri vuoden niin maasta kuin ilmasta käsin.

 • Vastaamme turvallisesta sähkön jakelusta kiinteistöösi  
 • Investoimme laissa määritellyn sähkön toimitusvarmuuden saavuttamiseen. Vuoden 2036 jälkeen pisin sähkön keskeytysaika saa olla asemakaava-alueella 6 tuntia ja muilla alueilla 36 tuntia. Nämä toimitusvarmuusinvestoinnit tulevat maksamaan Järvi-Suomen Energialle yhteensä 800 miljoonaa euroa. 
 • Uudistamme vuosittain lähes 1000 kilometriä toimitusvarmaksi verkoksi.
 • Kehitämme sähköverkkoa ja rakennamme älyverkkoa yhteiskunnan velvoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 • Sähköverkon valvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa sekä vikojen korjaus kaikissa tilanteissa.
 • Asiakaspalvelu, johon kuuluvat muun muassa sähköiset palvelut, tekstiviestipalvelu häiriötilanteista, Helmi-asiointipalvelu sekä sähkön kulutuksen mittaus.
 • Asiakaslehti, joka toteutetaan sekä paperisena että sähköisenä versiona.

Verkkopalvelumaksuun sisältyvät myös kantaverkkoyhtiön perimät maksut valtakunnallisen kantaverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Loppusummasta noin 40 prosenttia on veroja (sähkövero ja arvonlisävero).

Sähkönsiirtomaksuilla pidetään huolta sähköverkon kunnostasäässä kuin säässä

Jotta sähkö kulkisi luoksesi mahdollisimman toimintavarmasti, täytyy verkkoa jatkuvasti huoltaa ja parannella. Investoimme vuositasolla 50 miljoonaa euroa jakeluverkkoomme, jotta saavutamme valtion asettamat toimitusvarmuuden tavoitteet vuoteen 2036 mennessä. Investointien tulokset näkyvät jo vähentyneinä sähkökatkoksina. Yhä suurempi osuus asiakkaistamme saa nauttia sähköstä toimitusvarman verkon piirissä:

 • Uudistamme lähes 1 000 km sähköverkkoa vuosittain. 
 • Työmiehet raivaavat vuoden aikana saman verran pusikoita uuden sähköverkon tieltä. 
 • Helikopterisahauksella oksitaan korkeita puita 500 kilometrin matkalta. 
 • Vuosittain tarkastetaan1500 muuntajaa. 
 • Maadoituksia mitataan, jotta verkkoon ei tule ylijännitteitä, eikä ukkonen pääse asiakkaan laitteisiin.

Suomen sääolosuhteet tuovat omat haasteensa verkon kunnossapidolle. Syysmyrskyissä kaatuvat puut ja talven raskaat lumikuormat voivat vaurioittaa verkkoa ja korjaustöistä syntyy tietysti kustannuksia. Sääolosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi maakaapeloimalla, leventämällä johtokatuja ja siirtämällä sähkölinjoja teiden varsille olemme saaneet lukuisat asiakkaamme myrskyjen vaikutuksilta turvaan.

Sähkönsiirto ja verkkopalvelumaksut ovat panostus asuinalueen elinvoimaan

Sähköverkon kehitys ja kunnossapito sekä esimerkiksi myrskytuhojen korjaus tuottavat kustannuksia verkkoyhtiölle. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös sähkölaskusi loppusummaan. Tehtävämme on siirtää sähkö luotettavasti kotiisi ja huolehtia, että verkkomme toimii sääolosuhteista huolimatta. 

Sähkönjakelu mahdollisimman vähillä häiriöillä vaatii jatkuvaa verkon saneeraustyötä. Lujitamme sähkön toimitusvarmuutta esimerkiksi maakaapeloinnilla, rakentamalla ilmajohtoja teiden varsiin, lisäämällä automatiikkaa jakeluverkossa, rakentamalla varayhteyksiä ja hoitamalla sähkölinjojen vierimetsiä. Verkkomme on jatkuvasti paremmin suojattu myrskyiltä ja talven lumikuormilta.

Teemme töitä turvataksemme sähkön toimitusvarmuuden tämän hetken lisäksi myös tuleville sukupolville. Omalla panoksellasi sinäkin siis autat asuinalueemme elinvoimaisuuden rakentamista pitkälle tulevaisuuteen.