Mikä verkkopalvelussa maksaa?

Verkkopalvelumme hinta ei muodostu pelkästään kulutetun energian määrästä. Sähköverkkomme vaatii huolellista ylläpitoa ja jatkuvaa kehittämistä. Lue alta, mistä verkkopalvelun kustannus muodostuu.

Sähkönjakelua kenties Suomen haastavimmassa maastossa

Suomessa sähkö siirretään Fingridin valtakunnallisen siirtoverkon kautta paikallisille verkkoyhtiöille. Me Järvi-Suomen Energialla vastaamme sähkön jakelusta omalla verkkoalueellamme, eli siirrämme sähkön sinne, missä sinä sitä käytät.

Järvi-Suomen lukemattomat vesistöt, saaret, niemet ja notkot ovat kauniita, mutta sähkönjakelulle haastavia maisemia. Meidän jakeluverkossamme onkin 260 metriä johtoa asiakasta kohden, kun kaupunkiverkkoyhtiöissä vastaava mitta on 30 metriä. Teemme ahkerasti töitä, jotta kaikki halutut kohteet voidaan liittää verkkoomme.

Pidämme huolta sähköverkon kunnosta säässä kuin säässä

Jotta sähkö kulkisi luoksesi ilman katkoksia ja häiriöitä, täytyy verkkoa myös jatkuvasti huoltaa ja parannella. Investoimme vuositasolla 50 miljoonaa euroa jakeluverkkoomme, jotta saavutamme valtion asettamat toimitusvarmuuden tavoitteet vuoteen 2036 mennessä. Investointien tulokset näkyvät jo vähentyneinä sähkökatkoksina: yhä suurempi osuus asiakkaistamme saa jo nauttia sähköstä toimitusvarman verkon piirissä.

Suomen sääolosuhteet tuovat omat haasteensa verkon kunnossapidolle. Syysmyrskyissä kaatuvat puut ja talven raskaat lumikuormat voivat vaurioittaa verkkoamme ja korjaustöistä syntyy tietysti kustannuksia. Sääolosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi maakaapeloimalla, leventämällä johtokatuja ja siirtämällä sähkölinjoja teiden varsille olemme saaneet lukuisat asiakkaamme myrskyjen vaikutuksilta turvaan.

Sähköverkon kunnossapidossa hyödynnetään myös droneja

Keväästä 2022 lähtien on voinut Järvi-Suomen Energian verkkoalueella havaita myös drone-lennokkeja lentämässä linjojen yllä. Droneilla tehdään samanlaisia kunnossapitolentoja kuin helikoptereilla, eli etsitään piileviä vikoja, ja kartoitetaan kasvillisuuden kasvutilannetta linjojen alla ja niitä ympäröivissä reunametsissä. Lisäksi lennokkeja voi havaita myrskyjen aikaan vikoja paikantamassa. Dronepalveluita meille tuottaa Evision Oy, jonka logo ja lennättämiseen vaadittava operaattorin rekisteröintitunnus löytyy kaikista sen käyttämistä lentolaitteista.

Lue lisää helikopterisahauksista

Miten tämä vaikuttaa sähkön kuluttajaan?

Verkon kehitys ja kunnossapito sekä esimerkiksi myrskytuhojen korjaus tuottavat tietysti kustannuksia meille. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös sähkölaskusi loppusummaan. Teemme töitä turvataksemme sähkön toimitusvarmuuden tämän hetken lisäksi myös tulevaisuudessa. Omalla panoksellasi sinäkin siis autat asuinalueemme elinvoimaisuuden rakentamista pitkälle tulevaisuuteen.