Vastuullisuus

Järvi-Suomen Energia on verkkoyhtiö, jonka juuret ja arvot ovat syvällä järvisuomalaisessa kansallismaisemassa. Kehitämme rakentamisen kannalta vaativan toimialueen hyvinvointia sukupolviksi eteenpäin.

Yritysvastuumme kulmakivi on elinvoiman ja nykyaikaisten elinolosuhteiden varmistamiseen Järvi-Suomessa. Tärkeän perustehtävämme hoitaminen vastuullisesti edellyttää vahvaa sitoutumista arvoihimme.

Olemme määritelleet Järvi-Suomen Energialle ja sidosryhmillemme vastuullisuuden tärkeimmät ja olennaisimmat teemat. Yritysvastuun johtamisesta ja kehittämisestä konsernissa vastaa nimetty vastuullisuustyöryhmä.

Vastuullisuustyömme teemat ovat: 

  • asiakkaan energian saanti
  • ihmiset ja yhteisö
  • liiketoiminnan jatkuvuus
  • ympäristö

Tavoitteemme on luoda toimialueellemme yhä paremmat elinolosuhteet turvaamalla toimintavarma sähkönjakelu. Kehitämme aluetta jatkuvasti ja olemme myös tärkeä työllistäjä Järvi-Suomessa. Teemme jatkuvaa työtä haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuuden parantamiseksi.

Priorisoimme vähäpäästöisen sähköenergian osuuden ja biopolttoaineiden saatavuuden omassa sähkön ja lämmön tuotannossamme.

Rakennamme sähköverkkoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottamalla arvoa omistajille ja sidosryhmille.