Vastuullisuus

Järvi-Suomen Energia on verkkoyhtiö, jonka juuret ja arvot ovat syvällä järvisuomalaisessa kansallismaisemassa. Kehitämme rakentamisen kannalta vaativan toimialueen hyvinvointia sukupolviksi eteenpäin.

Yritysvastuumme kulmakivi on elinvoiman ja nykyaikaisten elinolosuhteiden varmistamiseen Järvi-Suomessa. Tavoitteenamme on luoda yhä paremmat elinolosuhteet turvaamalla toimintavarma sähkönjakelu. Tärkeän perustehtävämme hoitaminen vastuullisesti edellyttää vahvaa sitoutumista arvoihimme.

Olemme määrittäneet Järvi-Suomen Energialle ja sidosryhmille vastuullisuuden tärkeimmät ja olennaisimmat teemat, joista konsernissa vastaa nimetty vastuullisuusryhmä.

Vastuullisuustyömme teemat ovat: 

  • asiakkaan energian saanti
  • ihmiset ja yhteisö
  • liiketoiminnan jatkuvuus
  • ympäristö

Kehitämme aluetta jatkuvasti parantaen haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuutta. Rakennamme sähköverkkoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen esimerkiksi mahdollistaen aurinkopaneelien helpon integroinnin. Priorisoimme myös vähäpäästöisen sähköenergian osuuden ja biopolttoaineiden saatavuuden omassa sähkön ja lämmön tuotannossamme.

Olemme sitoutuneet myöskin liiketoiminnan kehittämiseen ja tavoitteenamme on olla kärkiyhtiöitä Suomen energiatoimialalla digitalisaation hyödyntämisessä vuonna 2025. Digitalisaatio lävistää toimintamme ja luo meille mahdollisuuksia toimia kustannustehokkaammin ja kehittää uusia tuote- ja palveluratkaisuja. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottaen arvoa omistajille ja sidosryhmille.

Meille on myönnetty vastuullisesta toiminnasta seuraavat sertifikaatit:

  • ISO 45001 Työturvallisuussertifikaatti
  • ISO 14001 Ympäristöturvallisuussertifikaatti
  • ISO 27001 Tietoturvallisuussertifikaatti