Energiayhteisöt kiinteistön sisällä

0makotitaloihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä kiihtyvään tahtiin. Asunto-osakeyhtiöissä ne eivät ole yleistyneet, vaikka ympäristöystävällinen energialähde kiinnostaa sielläkin. Asunto-osakeyhtiöiden ei ole tähän asti kannattanut investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön. Nyt asetusmuutoksen ansiosta taloyhtiönkin on mahdollista hyödyntää sähkön pientuotantoa perustamalla energiayhteisö.

Lue lisää kuinka oma taloyhtiösi voi tuottaa itse energiaansa.

Asunto-osakeyhtiöiden ei ole tähän asti kannattanut investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön –aivan samaan tapaan kuin ulkopuoliselta energiayhtiöltä ostetusta sähköstä.Tämä pykälä poistui vuoden vaihteessa, kun Suomi saattoi voimaan EU:n sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset. Energiayhteisöjen perustaminen on siis nyt mahdollista. 

Järvi-Suomen Energian verkossa energiayhteisön perustaminen onnistuu 

Mahdollisuus energiayhteisön perustamiselle on jakeluverkkoyhtiökohtainen ja vapaaehtoinen. Järvi-Suomen Energialla valmistui kesäkuun puolivälissä tekninen valmius tarjota asiakkaillemme mahdollisuus perustaa energiayhteisö ensimmäisten joukossa Suomessa. Taloyhtiön osakkaat voivat nyt hankkia oman aurinkosähkövoimalan ja perustaa paikallisen energiayhteisön, jos sen osakkaat ovat saman yhteisen kiinteistösähköverkon piirissä.

Yhteisöä perustettaessa taloyhtiö sopii, miten itsetuotettu aurinkosähkö jaetaan osakkaille.  Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenten sähkönkäytöstä. Se siis pienentää jäsenten sähkölaskujen sähköenergiamaksua, sähkön siirtomaksua ja energiaveroja – eli on täyttä säästöä. 

Tutustu energiayhteisön sopimusehtoihin.

Kuinka toimin sisäisen energiayhteisön perustamisessa? 

 1. Taloyhtiön hallitus tekee kartoituksen ja kilpailuttaa paneelit
 2. Taloyhtiön yhtiökokous päättää energiayhteisön perustamisesta ja aurinkojärjestelmän hankkimisesta 
 3. Aurinkopaneeleiden toimittaja tekee asennukset ja ilmoittaa sähköyhtiölle tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon 
 4. Taloyhtiö tekee sopimuksen sähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa 
 5. Taloyhtiö edustaja tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta jakeluverkkoyhtiölle. Kyseessä voi olla isännöitsijä tai hallituksen valtuuttama henkilö. Ilmoituksen perustamisesta voit välittää meille alla olevalla lomakkeella. Lisää liitteeksi ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:
  1. Kiinteistön sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka 
  2. Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Tämä perustetaan JSE:n toimesta, kun aurinkopaneeleiden toimittaja on ilmoittanut tuotannon liittämisestä. 
  3. Energiayhteisön jäsenten sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka sekä hyvityksen jako-osuus hyvityslaskentaa varten. Huomioi, että jako-osuuksien summan pitää olla 100 %. 
 6. Jos kaikki menee kuten kuuluu, noin kahden viikon kuluessa ilmoituksen jättämisestä ilmoitamme energiayhteisönne olevan perustettu. Tästä eteenpäin voitte käyttää tuottamanne energian taloyhtiön osakkaiden keskuudessa.  

Heräsikö kysymyksiä aiheesta? Asiakaspalvelumme on tarvittaessa tukenasi energiayhteisön perustamisen kaikissa vaiheissa.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Energiayhteisön perustamislomake

Tällä lomakkeella voit pyytää energiayhteisön perustamista taloyhtiöönne. Noin kahden viikon kuluessa energiayhteisönne on toiminnassa, ja taloyhtiönne pientuotannon tuottamaa sähköä aletaan jakaa osakkaidenne kesken. Huomaa, että taloyhtiönne pientuotannon pitää olla liitetty jakeluverkkoomme ennen perustamishakemuksen tekemistä.

 • Energiayhteisön peustamista vastaavan henkilön tiedot

 • Kiinteistön tiedot

 • Lisää dokumenttimuotoinen ilmoitus energiayhteisön perustamisesta.

 • Max. tiedoston koko: 128 MB.
  Sisällytä ilmoitukseen seuraavat tiedot:
  1. Kiinteistön sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka

  2. Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Tämä perustetaan JSE:n toimesta, kun aurinkopaneeleiden toimittaja on ilmoittanut tuotannon liittämisestä.

  3. Energiayhteisön jäsenten sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka sekä hyvityksen jako-osuus hyvityslaskentaa varten. Huomioi, että jako-osuuksien summan pitää olla 100 %.

Usein kysytyt kysymykset energiayhteisöistä

Kiinteistön sisäisen energiayhteisön toiminnan periaate tasejakson aikana (tunti): 

 • Ensimmäisenä netotetaan kiinteistön omaa kulutusta tuotannolla.
 • Seuraavaksi netotetaan kiinteistön muille kohteille ilmoitetun mukaisella netotusosuudella
  kiinteistöltä ylijäänyt tuotanto.
 • Netotuksien jälkeen jäänyt tuotettu energia myydään verkkoon kiinteistön tuotannon kautta.

Valitettavasti ei. Asetuksessa määrätyn asetuksen mukaan asiakas ei voi olla yhtä aikaa pientuottajan netotuksessa ja energiayhteisön jäsen, joten energiayhteisöön ilmoitetun kohteen pientuottajan netotus päättyy automaattisesti 

Kyllä onnistuu. Muutos onnistuu energiayhteisön perustamislomakkeella, johon tulee laittaa liitteeksi ilmoitus sisältäen toivotut uudet jako-osuudet. 

Energiayhteisön perustamisen jälkeen kaikki Helmissä näkyvät kulutustietosi näkyvät tuntinetotettuina. Toisin sanoen tuntikulutuksestasi on vähennetty yhteisestä sähköntuotannostanne sinulle kuuluva tunnin ajanjaksoina tuotettu osuus.  

Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset – suositus

Tämä suositus käsittelee sähkön jakeluverkon kanssa rinnankäyvään sähköntuotantolaitteistoon kohdistuvia vaatimuksia. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen Energiateollisuuden pientuotannon suosituksen tekniset liitteet 1 ja 2.

Avaa tekniset vaatimukset -suositus

Kiinteistön sisäisen energiayhteisön sopimusehdot

Tutustu sopimusehtoihin (PDF)