Energiayhteisöt kiinteistön sisällä

0makotitaloihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä kiihtyvään tahtiin. Asunto-osakeyhtiöissä ne eivät ole yleistyneet, vaikka ympäristöystävällinen energialähde kiinnostaa sielläkin. Asunto-osakeyhtiöiden ei pitkään aikaan kannattanut investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön. Nyt asetusmuutoksen ansiosta taloyhtiönkin on mahdollista hyödyntää sähkön pientuotantoa perustamalla energiayhteisö.

Lue lisää kuinka oma taloyhtiösi voi tuottaa itse energiaansa.

Asunto-osakeyhtiöiden ei ole tähän asti kannattanut investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön –aivan samaan tapaan kuin ulkopuoliselta energiayhtiöltä ostetusta sähköstä. 1.1.2023 alkaen energiayhteisöt ovat mahdollisia kaikkialla Suomessa. 

Kuinka toimin sisäisen energiayhteisön perustamisessa? 

 1. Taloyhtiön hallitus tekee kartoituksen ja kilpailuttaa paneelit
 2. Taloyhtiön yhtiökokous päättää energiayhteisön perustamisesta ja aurinkojärjestelmän hankkimisesta 
 3. Aurinkopaneeleiden toimittaja tekee asennukset ja ilmoittaa sähköyhtiölle tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon 
 4. Energiayhteisö tekee sopimuksen sähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa 
 5. Energiayhteisön edustaja tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta jakeluverkkoyhtiölle. Kyseessä voi olla isännöitsijä tai hallituksen valtuuttama henkilö. Ilmoituksen perustamisesta voit välittää meille alla olevalla lomakkeella. Lisää liitteeksi ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:
  • Kiinteistön sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka 
  • Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Tämä perustetaan JSE:n toimesta, kun aurinkopaneeleiden toimittaja on ilmoittanut tuotannon liittämisestä. 
  • Energiayhteisön jäsenten sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Lisäksi ilmoitetaan hyvityksen jako-osuus hyvityslaskentaa varten sekä tahdotaanko tuotanto jakaa SMA- vai SMB -menetelmällä. Huomioi, että jako-osuuksien summan pitää olla 100,00 % (jako-osuudet merkitään kahdella desimaalilla).
 6. Jos kaikki menee kuten kuuluu, kahden viikon kuluessa ilmoituksen jättämisestä ilmoitamme energiayhteisönne olevan perustettu. Tästä eteenpäin voitte käyttää tuottamanne energian taloyhtiön osakkaiden keskuudessa.  

Heräsikö kysymyksiä aiheesta? Asiakaspalvelumme on tarvittaessa tukenasi energiayhteisön perustamisen kaikissa vaiheissa.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Energiayhteisön perustamislomake

Oheisen painikkeen takaa löytyvällä lomakkeella voit pyytää energiayhteisön perustamista taloyhtiöönne. Noin kahden viikon kuluessa energiayhteisönne on toiminnassa, ja taloyhtiönne pientuotannon tuottamaa sähköä aletaan jakaa osakkaidenne kesken. Huomaa, että taloyhtiönne pientuotannon pitää olla liitetty jakeluverkkoomme ennen perustamishakemuksen tekemistä.

Linkki vie erilliselle sivustolle. Lomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.

Siirry perustamislomakkeelle

Mitä tarkoittavat jakotavat SMA ja SMB

Jos energiayhteisö tuottaa sähköä yli oman tarpeensa, jaetaan ylijäämäsähkö ja sen myynnistä saadut tuotot joko SMA- tai SMB-malleilla. Energiayhteisö voi valita jakotavan itse yhteisöä perustaessaan

SMA-jakotavassa tuotettu sähkö jaetaan energiayhteisön jäsenille. Jos kaikkea sähköä ei saada käytettyä, osakkailta ylijäävä energia siirtyy jakeluverkkoon tuotantokäyttöpaikan kautta. Tällöin tuotantokäyttöpaikka, eli taloyhtiö saa myynnistä saadut tulot. Tässä mallissa ainoastaan tuotantokäyttöpaikalla tarvitaan ylijäämäsähkön myyntisopimus.

Koska SMA jakotavassa tarvitaan vain uudelle tuotantokäyttöpaikalle uusi sopimus, niin malli on yksinkertaisempi ottaa käyttöön ja ylläpitää toiminta luotettavasti myös tulevaisuudessa.

SMB-jakotavassa tuotettu sähkö ja sen myynnistä tulevat tuotot jaetaan kaikille energiayhteisön käyttöpaikoille, eli asukkaille heidän yhdessä sopimansa jakoperusteen mukaisesti. Malli edellyttää, että jokaisella  yhteisön jäsenellä on oma myyntisopimuksensa ylijäämäenergiasta sähkönmyyjän kanssa

Koska SMB jakotavassa tarvitaan kaikille jaettavan energian kohteelle uusi sopimus, niin tämä on monimutkaisempi sekä enemmän työtä vaativa ottaa käyttöön ja ylläpitää toiminta luotettavasti.

Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset – suositus

Tämä suositus käsittelee sähkön jakeluverkon kanssa rinnankäyvään sähköntuotantolaitteistoon kohdistuvia vaatimuksia. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen Energiateollisuuden pientuotannon suosituksen tekniset liitteet 1 ja 2.

Avaa tekniset vaatimukset -suositus

Paikallisen energiayhteisön ja aktiivisten asiakkaiden ryhmän rekisteröinnin ehdot

Tästä pääset tutustumaan energiayhteisön rekisteröinnin ehtoihin.

Avaa rekisteröinnin ehdot