Urakoitsijan lomakkeet ja linkit

Tältä sivulta löydät tärkeimmät ohjeet ja lomakkeet urakoitsijoille jakeluverkkoalueellamme tehtäviä sähköurakointeja varten. Sivun alalaidasta löytyvät linkit turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen.

Yleistietolomake

Yleistietolomakkeen löydät nykyisin kätevästi verkkolomakkeena, jota toivomme ensisijaisesti käytettävän.  Toimita yleistietolomake vähintään 10 työpäivää ennen toivottua kytkentäpäivää.  Jos sinulla on tarvetta paperiselle lomakkeelle, löydät sen tästä.

Siirry täyttämään yleistietolomaketta

Pientuotannon yleistietolomake

Myös pientuotannon yleistietolomakkeen löydät nykyisin kätevästi verkkolomakkeena, jota toivomme ensisijaisesti käytettävän.  Jos sinulla on tarvetta paperiselle lomakkeelle, löydät sen tästä.

Avaa pientuotannon yleistietolomake

Keskeytysjärjestelytilauksessa muutos

Jatkossa verkonrakennuksen kumppanimme löytävät keskeytysjärjestelyihin  liittyvän informaation ja tarvittavat tilauslomakkeet kumppanimme Enervan sivustolta.

Siirry Enervan keskeytysjärjestely -lomakkeelle

Myös erikoiskuljetuksiin liittyvät erityisjärjestelyt sähköverkon osalta tilataan Enervalta.  Yhteydenotto kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jo suunnitteluvaiheessa.

Linkit turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen

Läheltä piti -tilanne

Tapaturma

Turvallisuushavainto

Ympäristöhavainto