Urakoitsijan lomakkeet ja linkit

Tältä sivulta löydät tärkeimmät ohjeet ja lomakkeet urakoitsijoille jakeluverkkoalueellamme tehtäviä sähköurakointeja varten. Sivun alalaidasta löytyvät linkit turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen.

Keskeytysjärjestelytilauksessa muutos

Jatkossa verkonrakennuksen kumppanimme löytävät keskeytysjärjestelyihin  liittyvän informaation ja tarvittavat tilauslomakkeet kumppanimme Enervan sivustolta.

Siirry Enervan keskeytysjärjestely -lomakkeelle

Myös erikoiskuljetuksiin liittyvät erityisjärjestelyt sähköverkon osalta tilataan Enervalta.  Yhteydenotto kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jo suunnitteluvaiheessa.

Linkit turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen

Läheltä piti -tilanne

Tapaturma

Turvallisuushavainto

Ympäristöhavainto