Sähköverkkomme kehittämissuunnitelmaan tutustuminen

Jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta järjestettävä asiakkaiden kuuleminen on uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomaa kehitystä. Kehittämissuunnitelmaan oli mahdollisuus tututustua 5.6. saakka.

Järvi-Suomen Energia näkee asiakkaiden kuulemisen suotuisana kehitysaskeleena kehittämissuunnitelmien osalta ja näkee sen erinomaisena mahdollisuutena lisätä vuorovaikutusta sekä toiminnan läpinäkyvyyttä asiakkaiden suuntaan. Yli 28 000 kilometrin mittaisen jakeluverkon kehittäminen on huomattavan pitkäjänteistä tekemistä, jonka täytyy myös seurata aikaa. Sähköjärjestelmän suunnittelussa ja kehityksessä tulee riittävän kapasiteetin ja toimitusvarmuuden ohella huomioida esimerkiksi kasvavan etätyöskentelyn, sähköisen liikenteen sekä sähkön pientuotannon mahdollistaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittämissuunnitelma oli avoinna 3.5.- 5.6. – paljon kiitoksia vastauksistanne

Suunnitelman tehtävänä oli avata asiakkaillemme Järvi-Suomen Energian verkostostrategia: mistä lähtökohdista verkkoa kehitetään, millaisia Järvi-Suomen alueen tulevaisuuden kehityssuuntia täytyy kehityksessä ottaa huomioon ja millä ratkaisuilla verkkoa parannetaan. Kehittämissuunnitelman sisältöä esitettiin kuvin, numeroin ja sanallisin kuvauksin, jotta sen sisältö olisi mahdollisimman helposti ymmärrettävää.

Tutustuminen suunnitelmaan tapahtui erillisellä selaimessa käytettävällä nettialustalla. Kehittämissuunnitelmamme perustui Energiaviraston määräykseen, ja  se tehtiin viraston antamia linjauksia noudattaen.

Paljon kiitoksia vastauksistanne!