Tulevaisuuden älyverkko

Elämme keskellä mielenkiintoista energia-alan murrosta. Uusiutuvaa energiaa käytetään yhä enemmän, mutta sen saatavuus on sääriippuvaista. Älyverkon tehtävänä onkin tasapainottaa energian käyttöä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi siirrymme yhä suuremmissa määrin uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun energiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa aurinko- ja tuulivoiman määrän merkittävää kasvua.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta sähkön kulutuksen suhteen, koska aurinko- ja tuulivoiman tuotanto on aaltoilevaa verrattuna perinteiseen energiantuotantoon. Energian tuotantoa ei voida ajoittaa tarpeen mukaan korkean kulutuksen hetkiin, vaan sähköä on saatavilla silloin, kun tuulee tai aurinko paistaa.

Aaltoilevuus heikentää sähkönsiirtojärjestelmän tehotasapainoa. Verkkoon tuotetun ja sieltä kulutetun sähkön määrä voi mennä näin ollen helpommin epätasapainoon.

Kohti kaksisuuntaista älyverkkoa

Tavoitteena puhtaammassa energian tuotannossa tulisi olla tasapaino. Sähkön jakeluverkon, eli tulevaisuuden älykkään palveluverkon, tulee vastata muuttuneeseen tarpeeseen. Tasaisempi kulutus tarkoittaa myös vähemmän päästöjä.

Kuormitushuippuja syntyy Suomessa etenkin pimeimpään ja kylmimpään aikaan sekä tyynellä säällä. Vastaavasti tuulisena ja kirkkaana kesäpäivänä sähköä voi olla liikaa tarjolla. Tällöin uusiutuvaa energiaan kannattaisi varastoida myöhempää tarvetta varten.

Kulutusjoustolla eli kuormituksen jakamisella tasaisemmin voidaan ehkäistä kuormituspiikkien syntymistä. Esimerkiksi sähköautojen lisääntynyt määrä voi aiheuttaa kulutuspiikkejä, jos kaikki haluavat ladata autojensa akun samaan aikaan töistä tullessaan. Yksi älyverkon sovellus voisikin olla akkujen latauksen porrastus esimerkiksi koko yön ajaksi.

Meidän tulee mahdollistaa uusituvan energian tuotanto sekä asiakkaidemme haluama elämäntyyli myös tulevaisuudessa. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme yhä parempia mahdollisuuksia kulutusjoustoon, eli käyttää energiaa silloin kun se on järkevää ja tuottaa itse uusiutuvaa energiaa pientuotantolaitoksilla, kuten aurinkopaneeleilla tai tuulivoimaloilla.

Älyverkko syntyy yhteistyöllä

Olemme luonnollisesti aktiivisesti mukana erilaisilla foorumeilla, kuten energiateollisuudessa, oppilaitoshankkeissa yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lisäksi haemme verkkoyhtiöyhteistyössä parhaita mahdollisia ratkaisuja ja käytäntöjä sähkönjakelun modernisoinnissa, oli kyseessä sitten sähkön siirtohintojen kehitys, siirtoteknologian, tiedonsiirron tai tietojärjestelmien kehitys.

Meillä on meneillään monia hankkeita, kuten LUT-yliopiston joustava ja toimintavarma sähköverkko, jossa tutkitaan yliopiston ja muiden Itä-Suomen verkkoyhtiöiden kanssa joustojen vaikuttavuutta sähkönsiirtoon. Lisäksi olemme mukana Sähkökärppä-hankkeessa, jossa testataan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa kulutusjoustoja ja niiden optimointia.

Voit lukea lisätietoja tulevaisuuden älyverkosta Työ- ja elinkeinoministeriön raportista.