Pientuotannon netotus

Järvi-Suomen Energia otti huhtikuussa 2021 netotusmenetelmän käyttöön aurinkosähkön tuotannon mittauksessa. Netotus on nyt automaattisesti käytössä kaikilla pientuottajilla, joiden tuotanto on enintään 100 kVA ja tuotetulle sähkölle on myyntisopimus. Mitä tämä tarkoittaa ja miten se näkyy tuottajien kukkarossa?

Netotuksen avulla aurinkosähköä pystyy itse käyttämään tehokkaammin ja siksi sen tuottavuus paranee. Aurinkosähkön tuottavuus on sitä suurempi, mitä enemmän omalla tuotannolla korvataan ostettavaa sähköä. Silloin säästetään energian hinnan lisäksi myös siirtomaksut ja verot.

Näin netotus lisää tuottoa

Kun sähköä jää yli oman tarpeen ja ylimääräisen sähkön myynnin korvaus on sidottu pörssihintaan, on korvaus tällöin netotusmenetelmää pienempi. Netotusmenetelmä tarkoittaa siis aurinkosähkön pientuottajalle lisää tuottoa.

Netotuksessa sekä aurinkosähkön tuotanto että toisaalta käyttöpaikan sähkönkulutus lasketaan jokaisen tunnin ajalta yhteen. Sen jälkeen kulutusluvusta vähennetään aurinkosähkön tuotantoluku.

Jos luvut menevät tasan, tuotanto kattaa kulutuksen. Jos tuotanto ylittää kulutuksen, sähköä ei taaskaan tarvitse ostaa, vaan asiakas myy tuottamansa ylimääräisen sähkön sähköyhtiölle, jonka kanssa hänellä on siitä sopimus. Jos tuotanto ei riitä kattamaan koko kulutusta, asiakas ostaa vain erotuksen verran sähköä käyttöönsä.

Ei enää myyntiä ja ostoa samaan aikaan

Käytännössä sähkö kulkee verkossa kolmessa vaiheessa. Netotuksen idea on siinä, että tuotanto ja kulutus lasketaan tunnin ajalta yhteen kaikista vaiheista. Näin aurinkosähkön tuottaja ei enää joudu ostamaan sähköä ja myymään ylimääräistä verkkoon samaan aikaan.

Näin on voinut tapahtua aikaisemmin, kun aurinkosähkön tuotanto on jaettu tasaisesti eri vaiheisiin, mutta sähkönkulutus eri vaiheissa vaihtelee. Erityisen hyvin netotus palvelee vanhemmilla aurinkosähköjärjestelmillä sähköä tuottavia, sillä niissä aurinkosähkön tuotanto voi olla kytkettynä vain yhteen vaiheeseen. Jos tässä yhdessä vaiheessa ei ole paljon kulutusta, mutta muissa vaiheissa on, joutui asiakas aiemmin ostamaan ja myymään sähköä yhtä aikaa. Nyt näin ei enää tapahdu.

Miten aurinkosähkön netotus näkyy asiakkaalla?

Asiakas näkee netotetun tilanteen omasta Helmi-palvelustaan. Tuotanto- ja kulutusluvut tulevat suoraan mittausjärjestelmästä netotuksen pohjaksi. Aurinkosähkön tuotannosta on siis jo vähennetty kulutus, siksi luku voi olla erilainen kuin invertterissä näkyvä.

Mittaustiedot tulevat automaattisesti järjestelmään kahdesti vuorokaudessa, mutta eri aikoihin. Helmi-palvelussa oikeat netotetut lukemat ovat näkyvissä varmasti toissa päivältä. Jos aamulla tarkistaa edellisen päivän tiedot, osa mittaustuloksista voi olla vielä matkalla, joten luku voi olla puutteellinen.

Näin paljon netotus säästää

Esimerkki näyttää netotuksen vaikutuksen aurinkosähköä tuottavalla asiakkaalla yhtenä päivänä toukokuussa 2021.

Sähkön kulutus ilman netotusta ja netotuksen jälkeen:

Sähkönkulutuksena näkyy määrä, josta oma aurinkosähkön tuotanto on vähennetty. Yhtä aikaa ei enää osteta ja myydä sähköä.

Aurinkosähkön tuotanto ilman netotusta ja netotuksen jälkeen:

Aurinkosähkön tuotanto. Luvuista on ensin vähennetty kulutus ja näkyvissä on tuotannon määrä, jonka asiakas myy ylimääräisenä sähköyhtiölleen.

Netotuksen vaikutus asiakkaalle euroissa:

Tilanne ilman netotusta:

Kulutus 916 kWh, tuotanto 369 kWh
Sähkön osto euroissa 137,40, aurinkosähkön myynti euroissa 14,76
Kuukaudessa maksetaan 137,40 – 14,76 = 122,64 €

Tilanne netotuksen jälkeen:

Kulutus 799 kWh, tuotanto 252 kWh
Sähkön osto euroissa 119,85, aurinkosähkön myynti euroissa 10,08
Kuukaudessa maksetaan 119,85 – 10,08 = 109,77 €
Asiakkaan saama hyöty netotuksesta oli toukokuussa 12,87 €

Muistathan tehdä sähkönmyyntisopimuksen!

Jos olet aurinkosähkön tuottaja, muistathan tehdä sopimuksen ylimääräisen sähkön myynnistä sähköyhtiösi kanssa. Jos sopimusta ei ole, et myöskään saa tuottoa ylimääräisestä sähköstä, vaan se ohjautuu verkkoon ilman korvausta. Lisäksi jos tuotannolla ei ole ostajaa, ei netotus toteudu eikä asiakas myöskään näe tuotannon tuntisarjaa Helmi-palvelusta

Lue lisää sähkön pientuotannosta!