Mistä verkkopalvelumaksulla maksetaan?

Mistä me oikeastaan maksamme maksaessamme sähkönjakelusta verkkoyhtiölle? Tiesitkö, että lasku sisältää myös veroa, jonka osuus siirtolaskusta on keskimäärin 40 prosenttia.

Sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta, sähkön siirrosta eli verkkopalvelusta ja veroista. Sähkönenergian osuuden voi kilpailuttaa. Sähkön siirrosta maksat aina paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle. Verot koostuvat sähköverosta ja arvonlisäverosta. Ne peritään samalla laskulla sähkön verkkopalvelumaksun kanssa ja tilitetään valtiolle. Verojen osuus vaihtelee kulutuksen mukaan, esimerkiksi kesämökkiläisen laskussa se on vajaa 30 prosenttia, mutta sähkölämmitteisissä omakotitaloissa helposti yli 50 prosenttia. Keskimäärin veron osuus on sähkönsiirtolaskusta noin 40 prosenttia.

Mitä kaikkea verkkopalvelumaksu sisältää?

Verkkopalvelumaksu kattaa

  • Turvallisen sähkön jakelun eli siirron Fingridin ylläpitämästä valtakunnallisesta kantaverkosta kiinteistösi verkkoalueen sähkönkäyttäjille.
  • Jakelun vaatiman sähköverkon rakentamisen, johtokatujen vuokrauksen maanomistajilta ja ylläpidon raivauksineen.
  • Sähköverkon kehittämisen, älyverkon rakentamisen yhteiskunnan velvoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Laissa määritellyn sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämisen ja tämän vaatimat investoinnit sähköverkkoon. Toiminta työllistää suoraan tai välillisesti noin 400 henkilöä joka päivä.
  • Sähköverkon valvonnan ja vikapalvelun 24 tuntia vuorokaudessa sekä vikojen korjauksen kaikissa tilanteissa.
  • Asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut sekä sähkön kulutuksen mittauksen.
  • Asiakaslehden, joka toteutetaan sekä paperisena että sähköisenä versiona.
  • Osuuden valtakunnallisen kantaverkon rakentamisesta ja ylläpidosta muodostuneista kustannuksista.
  • Verot: Verkkopalvelun hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Sen lisäksi asiakkaalta peritään sähköverot, jotka ovat arvonlisäveron alaisia eli asiakas maksaa myös sähköveron osuudesta arvonlisäveroa. Kaikki verot tilitetään eteenpäin valtiolle.
  • Vastuullisen yritystoiminnan vaatimusten täyttämisen. Toimintamme on katseet ja tarkastelut arvioinnit kestävää, läpinäkyvää ja aitoa.

Miten verkkopalvelumaksu muodostuu?

Verkkopalvelun hinta vaihtelee erilaisissa kiinteistöissä. Se muodostuu kiinteästä kuukausimaksusta sekä sähkön käytön mukaan laskutettavasta kWh-kohtaisesta siirtomaksusta. Sulakekoko ja siirtotuote vaikuttavat hintaan eli se, kuinka paljon sähköä tarvitaan ja mihin aikaan sähköä käytetään. Siksi maksun suuruus vaihtelee kiinteistön tyypin, käyttötarkoituksen ja lämmitystavan mukaan.

Esimerkkejä erityyppisistä sähkönkäyttäjistä ja heidän verkkopalvelumaksuistaan näet nettisivuillamme.