Mikä neuvoksi, kun epätietoisuus sähkökatkon kestosta vaivaa?

Odottamatta tapahtuva sähkökatko on ikävä yllätys, sillä tarvitsemme sähköä monissa arjen toiminnoissa ja askareissa. Jos katkos kestää hetkeä pidempään, haluamme tietää miksi sähköt ovat poikki, miksi vian korjaaminen kestää ja koska tilanne palaa ennalleen.

Useimmat sähkökatkot johtuvat luonnonvoimien aiheuttamista sähköverkon vaurioista. Myrskytuulet ja räntäsateiden aiheuttamat lumikuormat kaatavat puita sähkölinjoille ja rikkovat joskus myös muuntajia.  

Harvinaisempi syy sähköjen katkeamiseen on ihmisten toiminta: tällöin esimerkiksi metsäkone tai kaivuri osuu työskennellessään ilmajohtoihin tai maan alla kulkeviin sähkölinjoihin. Suunnitelluista sähköverkon huoltotöistä tiedotetaan aina etukäteen, mutta jos tekstiviestillä, sähköpostilla tai postitse tullut tiedote on jäänyt tulematta tai lukematta, katkos voi silti yllättää.  

Tieto auttaa, kun sähkölinjan korjaustyöt vievät aikaa  

Sähköjen katkeaminen on aina harmillista, vaikka sähköasiakkaiden olosuhteet ja tilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Omakotitalon sähkölämmityksen katkeaminen talvella pidemmäksi aikaa on ongelma, mutta yhtälailla kuumottavaa voi olla kesämökkiläisen lomailu ilman sähköä.  

Kun sähköt katkeavat, aivan ensimmäiseksi ei kannata ottaa puhelinta käteen – ammattilaiset ovat todennäköisesti jo rajaamassa ja korjaamassa sähkövikaa. Jos olet tilannut tekstiviestillä tai sähköpostilla toimitettavat häiriötiedotteet, saat automaattisesti tiedon sekä suunnitelluista että äkillisistä sähkökatkoksista. 

Häiriökarttakuvaa Sähkökatkot-sivulta. Tilanne on Päivö-myrskyn ajalta heinäkuun 31. 2020. Seuraavan päivän iltapäivään mennessä sähköttömien määrä saatiin laskettua 800.

Tarkempaa tietoa saadakseen kannattaa käydä Järvi-Suomen Energian verkkosivuilla kohdassa Sähkökatkot. Kesällä 2020 uudistettu karttasovellus näyttää lähes reaaliajassa sekä meneillään olevien että tulevien sähkökatkojen tilanteen ja sijainnin. Kartalta voi hakea tarkempaa tietoa paikkakunnan tai osoitteen perusteella. Sivulta löytyy usein myös tieto katkoksen arvioidusta päättymisajasta. Uutta karttasovellusta parannetaan vielä mm. sujuvamman mobiilikäytön osalta. 


Lue lisää

Miksi sähkökatkojen korjaaminen kestää – kuinka korjaamme myrskyjen aiheuttamat viat

Jos sähköt eivät toimi eikä kartalla näy häiriöitä, vikailmoituksen voi jättää sekä verkkosivuilla että puhelimitse mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Ennen yhteydenottoa kannattaa tarkistaa omat sulakkeet ja muiden sähkölaitteiden toiminta sekä naapureiden tilanne.  

Sähköverkon vikoja voidaan vähentää, mutta ei kokonaan estää 

Sähköverkkojen rakentaminen maan alle on investointi, joka vähentää sääolosuhteista johtuvia vikoja. Kokonaan ne eivät poistu, sillä maan pinnalla sijaitsevat muuntamot voivat vaurioitua kaatuvista puista. Vahinkoja sattuu maastossa töitä tehtäessä, mutta erityisesti kaivutöistä johtuvia kaapelivikoja voidaan ehkäistä selvittämällä etukäteen alueella sijaitsevien sähkökaapeleiden sijainti esimerkiksi kaapelinäytön avulla. 

Puiden kaatumista sähkölinjoille ei voida täysin estää. Normaali 10 metriä leveä suojavyöhyke ei riitä, jos sen reunalla yli 20-metrinen tukkipuu kaatuu tai lumen painosta taipuva riukupuu osuu linjaan. Reuna-alueilla teemme maanomistajan luvalla vierimetsänhoitoa ja poistamme vaarallisia puita. Suojavyöhykkeiden leventäminen on mahdollista vain maanomistajien suostumuksella.