Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meille työskentelyä yhdessä paremman huomisen eteen. Vastuullisuusohjelmassa on tekoja ja toimenpiteitä, joilla kehitämme vastuullista arjen toimintaa. Näistä asioista voit lukea sivustoltamme sekä vastuullisuusraporteistamme.

SSSOY_EnergiaaElinvoimaa_Asiat.jpg

Yritysvastuun johtoajatuksemme juontaa juurensa perustekemiseemme: elinvoiman ja nykyaikaisten elinolosuhteiden varmistamiseen Järvi-Suomessa. Tämän perustehtävän hoitaminen vastuullisesti edellyttää vahvaa sitoutumista arvoihimme.

Olemme määritelleet meille ja sidosryhmillemme tärkeät ja olennaiset asiat vastuullisuudessa. Yritysvastuun johtamisesta ja kehittämisestä konsernissa vastaa nimetty vastuullisuustyöryhmä.

Teemat, joiden kautta vastuullisuustyötä teemme ovat:

  • asiakkaan energian saanti
  • ihmiset ja yhteisö
  • liiketoiminnan jatkuvuus
  • ympäristö.

Teemoihin liittyy käytäntöä lähenteleviä asioita, ja päivittäisissä valinnoissamme huomiomme vastuullisuusteemoihin liittyvät suuntaviivat. Arkityön pienet ja yksityiskohtaisetkin valinnat rakentavat aidon kokonaisuuden. Jokainen voi valinnoillaan vaikuttaa, kun tiedostamme oikeansuuntaiset valinnat.

Tavoitteenamme on luoda omalle toimialueelle lisäarvoa kehittäjänä ja työllistäjänä. Teemme jatkuvaa työtä haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuuden parantamiseksi. Omassa sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisen sähköenergian osuus ja biopolttoaineiden saatavuus priorisoidaan korkealle. Rakennamme verkostoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottamalla arvoa omistajille ja sidosryhmille.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma koostuu toimenpiteistä. Ne ovat olleet tekoja, joihin sitoudiumme ohjelmakauden (2015-2017) ajaksi. Teoilla kehitetään yhtiön vastuullisuutta ja arjen toimintaa. Teoilla on tavoitteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja mittarit. Mittarit voivat tarvittaessa olla samoja kuin olennaisilla asioilla, mikäli ne seuraavat toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista. Vastuullisuustyöryhmä on päävastuussa ohjelman toteutuksesta, mutta myös muu henkilökunta osallistuu työhön tarpeen ja tilanteen mukaan.

Vastuullistyöryhmämme aktiivinen työ on aloitettu jälleen syksyllä 2018. Liiketoimintaympäristön muutoksessa myös vastuullisuustyön suuntaa tulee arvioida uudelleen.