Syrjimättömyys

Järvi-Suomen Energialle syrjimättömyys tarkoittaa tasapuolisuutta asiakkaitamme ja muita sähkömarkkinoiden osapuolia kohtaan. Suomessa sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkonhaltijat laatimaan syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman. Voit tutustua siihen ja syrjimättömyysraporttiimme tällä sivulla.