Syrjimättömyys

Sähköverkonhaltijana toiminnaltamme edellytetään tasapuolisuutta suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin.

Sähköverkkotoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijana toiminnaltamme edellytetään tasapuolisuutta suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Suomessa sähköverkonhaltijan toimintaa sääntelee sähkömarkkinalaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Lain perusteella Järvi-Suomen Energiassa on laadittu syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma.

Järvi-Suomen Energian toimenpideohjelma on päivitetty vuonna 2017 kauppa- ja teollisuusministeriön asetusten ja Energiaviraston suositusten mukaisesti. Voit myös tutustua vuoden 2018 raporttiin toimenpideohjelman toteutumisesta.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-16)

Asioi verkossa