Tiedätkö miten sähkö kulkee? Näin tunnistat erilaiset sähkölinjat

Ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla haja-asutusalueilla. Osa verkosta tulee jatkossakin jäämään maanpinnan yläpuolelle ilmajohdoiksi. Tiedätkö, miltä ne näyttävät maastossa?

Sähkö tuotetaan voimalaitoksilla, joilta se siirretään Fingrid Oy:n ylläpitämään valtakunnalliseen kantaverkkoon. Sen jännite on 110, 220 tai 400 kilovolttia. Sähköasemalla jännite muunnetaan jakeluverkkoon sopivaksi ja oman verkkoyhtiön jaettavaksi eteenpäin käyttäjille. Keskijänniteverkossa jännite on yleisimmin 20 kilovolttia. Jakelumuuntamossa jännite muunnetaan edelleen 400 volttiin pienjänniteverkossa oleviin koteihin jaettavaksi. Kodit yhdistyvät pienjänniteverkkoon liittymisjohdolla, joka tuo virran sähköpääkeskukseen, josta sähkö jaetaan edelleen erilaisten kodinkoneiden ja laitteiden tarpeisiin.  

Suurjännitejohdot tunnistat eristinlautasista

Valtakunnallisessa kantaverkossa käytetään 110–400 kilovoltin suurjännitejohtoja. Lisäksi 110 kilovoltin johtoja on käytössä sähkönjakelussa myös alueellisilla verkkoyhtiöillä. Suurjännitteisillä voimajohdoilla siirretään sähköä pitkiä etäisyyksiä voimalaitoksilta lähemmäksi kulutuskeskuksia. Ne voit tunnistaa eristinketjun pituudesta ja eristinlautasten lukumäärästä. 

Johdon jännite Eristinketjun pituus Eristinlautasten lukumäärä
110 kVnoin 1 metri6-8 kpl
220 kVnoin 2 metriä10-12 kpl
400 kVnoin 4 metriä18-21 kpl

Keskijännitteinen ilmajohto on etävalvottu  

Keskijänniteverkko (20 kV) kulkee sähköasemien ja jakelumuuntamoiden välillä. Ilmajohtoja näet tavallisimmin teiden varsilla. Tun-
nistat sen yleisimmin orsirakenteesta, jossa on kolme johtoa joko pienissä koukuissa tai eristimellä erotettuna pylväästä. Ilmajohto on herkkä häiriöille. Osa johdoista on korvattu kaapeloinnilla. Keskijänniteverkko on etävalvottu, joten siinä näkyvät häiriöt näkyvät verkkoyhtiön valvomossa.   

Käytössä on myös musta ja kierteinen 1 kV:n linja, joka sietää enemmän puiden painoa ja on vähemmän herkkä häiriölle. Tunnistat sen johdosta roikkuvasta ruskeasta kolmiosta ja keltaisesta nauhasta pylvään päässä. Se ei ole etävalvonnan piirissä.

Pienjännitelinja kulkee muuntamolta kotiin 

Pienjännitejohto on yleensä musta ja kierteinen, ns. AMKA-kaapeli. Se siirtää sähkön loppukäyttäjälle. Pienjännitejohto ei ole etävalvottu. 

Erotatko sähkölinjan puhelinlinjasta?  

Maastossa kulkee vielä puhelinkaapeleita, joka on mustaa lakritsipötköä muistuttavaa johtoa. Se voi kulkea sähköjohdon kanssa samassa pylväässä, usein alimmaisena. Pelkkä puhelinlinja on yleensä sähkölinjaa matalampi. Puhelinlinjan hoito ei kuulu sähköyhtiölle.