Siisti työmaa lisää  turvallisuutta ja vastuullisuutta

Järvi-Suomen Energian toteuttama Siisti työmaa -kampanja jatkuu tänäkin vuonna. Tavoitteena on parantaa työmaiden siisteyttä ja sen kautta niin työntekijöiden, maanomistajien kuin alueen asukkaidenkin turvallisuutta ja ympäristön vaatimusten huomioonottamista.

Parantaakseen työmaiden siisteyttä entisestään Järvi-Suomen Energia aloitti vuoden 2023 alussa Siisti työmaa -kampanjan. Kampanjan tavoitteena oli edistää työmailla hyviä siisteyskäytänteitä. Vuoden aikana työmaatarkastuksilla siisteys- ja järjestysseikkoihin kiinnitettiin erityisesti huomiota. Tarkastuksissa annetaan pisteitä siitä, miten työ- ja ympäristönsuojelun sekä laadunhallinnan osa-alueilla oli työmaalla onnistuttu. Kampanja päättyi vuoden lopussa ja parhaat pisteet siisteydestä saaneiden työmaiden tekijät palkittiin lahjakorteilla.

Työmaiden siisteys tarkoittaa meille esimerkiksi sitä, ettei maastoon jätetä pakkausroskaa tai kaapelinpätkiä. Lisäksi rakennusjätteet ja purkutavara täytyy lajitella hyvin tarkasti, eikä muuntajakoneita saa säilyttää työmaalla kuin korkeintaan kaksi viikkoa. Näin tuuli ei vie maahan mahdollisesti pudonneita roskia ja työmaan syrjäisemmät kolkat ehditään siivota ennen kuin kasvillisuus valtaa ne. Kaapelikelat puolestaan voivat risteysalueella muodostaa vaaratilanteisiin johtavia näköesteitä. Pienillä teoilla on suuri merkitys.

– Työmaiden järjestelyyn pätee sama kuin oman kodin siivoamiseen: pienet teot päivittäin säästävät myöhemmin odottavalta suurelta siivousurakalta. Olemme kannustaneet siihen, että työmaan ympäristöä siistitään tekemisen lomassa, ennemmin kuin projektin lopussa kerralla. Tällaisia toimintatapoja kampanjalla pyrittiin  viemään kentälle, kertoo Järvi-Suomen Energian rakennuttamispäällikkö Mika Mielikäinen.

Vuoden mittaan aihetta pidettiin esillä eri yhteyksissä kumppaneiden kanssa: päivittäisessä yhteydenpidossa, työmaatarkastuksissa ja palavereissa. Ajan kuluessa huomattiin, että kampanjasta oli otettu onkeen.

– Oli ilo huomata, että siisteyttä alettiin työmailla pohtia perusteellisemmin, ja mietittiin millä keinoilla sitä voitaisiin parantaa kiireenkin lomassa. Olemme kuulleet monista hyvistä toimintatavoista, joita urakoitsijat ovat alkaneet hyödyntää. Mutta tärkein elementti onnistumiseen löytyi selkeästi tekijöistä itsestään. Tekijät olleet hyvällä asenteella liikkeellä, etenkin tietyt innostuneet henkilöt ovat siirtäneet sitä myös muihin ympärillään . Annamme tunnustusta hyvästä työstä, ja olisi mahtavaa, jos hyvät käytännöt leviäisivät samalla muillekin, Järvi-Suomen Energian verkkopäällikkö Jani Siltala summaa.

Kampanjan päätteeksi valittiin viisi erityisen hyvin suoriutunutta työryhmää, käsittäen 72 henkilöä kolmelta urakoitsijalta, Eltel Networksilta, Elveralta ja Voimatelilta, sekä heidän palveluksessaan toimineita aliurakoitsijoita. Kaikki mukana olleet henkilöt palkittiin lahjakorteilla.

– Työmaiden tekijät ovat muistamisensa ansainneet. Yhteiseksi palkinnoksi voidaan myös lukea työskentelyn helpottuminen jatkossa. Hyvillä rutiineilla vähennetään sitä, ettei työmaita tarvitse enää myöhemmin palata korjaamaan. Positiivisten kokemuksien myötä päätimme myös jatkaa kampanjaa tänä vuonna, Jani Siltala hymyilee.