Pitkäksi venähtänyt luminen talvi hidastanut verkostotöiden aloitusta

Viime talven korkeiden lumikinosten sulamisvesi on aiheuttanut runsaasti kelirikkoja, ja väylät ovat pehmeitä vielä jonkin aikaa. Rakennustöiden aloittaminen on viivästynyt, jotteivat raskaat koneet vaurioita teitä.

Runsasluminen talvi on väistymässä viimein pois, ja sen vaikutukset viivästyttävät uusien kaivutöiden aloittamista. Urakoitsijamme eivät myöskään vielä pääse tekemään viimevuotisten hankkeiden jälkitöitä kuntoon ennen lumien sulamista ja maaston kuivamista. Talven aikana tulleet painumat korjataan heti, kun maasto kantaa koneita ja vältetään uusien painumien tulemista.

Miksi ennallistamistöitä jää keväälle?

Kaivuuta ja muuta työkoneilla mylläämistä seuraavat aina ennallistamistoimet. Usein nämä työt ehditään tehdä heti rakentamisen valmistuttua, mutta syksylle ulottuvissa rakennustöissä ennallistaminen voi jäädä keväälle, kun maa pehmenee syksyllä. Ei siis kannata huolestua, vaikka lumien sulaessa jälkityöt ovat kesken. Ennallistaminen aloitetaan lumien sulettua ja maan kuivahdettua niin, etteivät työkoneet aiheuta uusia vaurioita. 

Ennallistamisessa työmaan maaperä pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa. Maata tasoitetaan, kivikasat viedään pois ja käännetty nurmi mullitetaan sekä kylvetään uudet siemenet. Urakoitsijamme kiertävät työmaa-alueen läpi, kunhan maasto on kuivanut. Kaivetut alueet tarkistetaan ja ennallistetaan.

Kaivuutöiden ennallistaminen tehtiin syksyllä, mutta maa on silti kuopalla?

Toisinaan talvi ja routa tekee tepposet syksyllä tehdyille ennallistamistoimille. Täytetty maa voi painua montulle, ja on joskus pylväskin vinoutunut maaperän pettäessä roudan sulaessa. Ennallistetut alueet kierretään urakoitsijat toimesta, mutta välistä voi muutos jälkitöissä jäädä huomaamatta. Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, jos puutos on jäänyt huomaamatta.

Usein kysytyt kysymykset

Periaatteenamme on jättää työmaa-alue niin lähelle alkuperäistä tilaa kuin mahdollista. Purkutöissä aiheutuneet mahdolliset vahingot korvataan asiakkaalle.

Järvi-Suomen alueella kaapeleita ja pylväitä käsittelevät meidän lisäksemme myös telecom-yhtiöt. Välillä meille ilmoitetaan myös muiden toimijoiden purkutavarasta. Silloinkin koetamme löytää niille omistajan, jotta jäte saadaan kerättyä pois. Vahinkoja sattuu kyllä meillekin, joten olkaa meihin yhteydessä huomatessanne heinikon peittämiä pylväitä sivuteiden pientareella.