Pientuotannon netotus siirtyy Datahubiin 1.1.2023 alkaen

Pientuotannon netotus alkaa Datahubissa 1.1.2023. Netotuksen toteuttaminen päättyy Järvi-Suomen Energian järjestelmässä 21.11.2022, eikä netotus ole siirtymäaikana toiminnassa.

Järvi-Suomen Energia on huhtikuusta 2021 mahdollistanut vapaaehtoisen pientuotannon netotuksen asiakkailleen. Halusimme tarjota asiakkaillemme kaikki hyödyt pientuotannosta heti, kun se oli lainsäädännöllisesti mahdollista ja rakensimme sen vaatimat toiminnallisuudet omaan mittaustietojärjestelmäämme. 

Sähkömarkkinoiden asetusmuutoksen myötä 1.1.2023 alkaen pientuotannon netotus tehdään jatkossa Datahub-järjestelmässä ja sen tarjoamisesta tulee pakollista kaikille suomalaisille verkkoyhtiöille. Datahub on kansallinen sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä. Datahub otettiin käyttöön Suomessa helmikuussa 2022. Datahubiin voit tutustua https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/  

Pientuotannon netotus alkaa Datahubissa 1.1.2023. Netotuksen toteuttaminen päättyy Järvi-Suomen Energian järjestelmässä 21.11.2022, eikä se ole siirtymäaikana toiminnassa. Väliajan sähkönkäytön ja tuotannon mittaustietoja käsitellään kuten ennen vapaaehtoisen netotuksen aloittamista. Netotus toimii jälleen normaalisti 1.1.2023 alkaen. Muutos ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Netotuksen piiriin ei siirry uusia asiakkaita 18.10.2022 – 31.12.2022 välisenä aikana.  

 Lisätietoja netotuksesta nettisivuiltamme www.jseoy.fi/pientuotanto.