Onko toimitusvarma sähköverkko aina turvassa katkoilta?  

Sähköverkkoja maakaapeloidaan aktiivisesti, mutta sähköt voivat silti katketa. Mistä se voi johtua?

Yleisimpiä syyllisiä sähkön katkeamiseen ovat myrskyn aikana avojohdolle kaatuneet puut tai lumen painosta sähköjohdon päälle taipuneet oksat. Toimitusvarmuuden parantamiseksi sähköverkkoa onkin kaapeloitu ja rakennettu turvaan sään aiheuttamilta ongelmilta jo vuosien ajan. Investoinnit on tehty vaiheittain aloittaen taajamista ja edeten haja-asutusalueille. Tällä hetkellä taajamien sähköverkot alkavat olla toimitusvarmoja ja verkkoinvestoinnit kohdistuvat haja-asutusalueille. Siellä varmistetaan häiriöille kaikkein altteinta keskijänniteverkkoa.  

Vaihtelevissa maisemissa toimitusvarman verkon rakentaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Etäisyydet ovat pitkät ja asutus harvaa. Rakentamisen on oltava taloudellista ja otettava huomioon toimitusvarmuustavoitteiden lisäksi ympäristön vaatimukset ja asiakkaiden tasa-arvoisuus ja kasvava sähkön tarve. Varmin tapa saada sähköjohdot säältä turvaan on kaivaa ne maan alle. Mutta se ei ole ainoa, eikä edullisin keino, ainakaan maaseudulla. Kallioiseen maahan kaapelin kaivaminen 70 cm syvyyteen ei ole aina taloudellista eikä järkevää.  

Paljon muutakin kuin maakaapelointia  

Haja-asutusalueella toimitusvarmaa verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita käyttäen. Ratkaisujen on oltavat toimivia mutta taloudellisia. Maakaapeloinnin lisäksi metsässä olevia ilmajohtoja siirretään teiden varsille helpommiksi huoltaa ja paikantaa. Pellolla olevat hyväkuntoiset ilmajohdot jäävät pellolle, sillä niitä eivät puut uhkaa myrskylläkään. Edullisempaa, pienempitehoista 1 kV tekniikkaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Tekniikka ja automaatio kehittyvät.  

Mistä sähkökatkot johtuvat?  

Toimitusvarmassa verkossa ilmenevä sähkökatko johtuu siitä, että sähkö käyttää matkallaan sähköasemalta käyttäjälle erilaisia verkkotekniikoita. Verkko-osuuden pituus voi olla kymmeniä kilometrejä. Osa matkasta taittuu maakaapelia pitkin, mutta osa matkasta voi mennä pellolla tai tien varressa ilmajohtoa pitkin. Kun ilmajohtoon tulee vika, sähköntoimitus loppuu koko verkko-osuudella eli sähköt katkeavat myös kaapeloidussa osuudessa.  

Vaikka vahingot ovat harvinaisempia teiden varsilla olevissa ilmajohdoissa, myrskyvahinkoja voi silti sattua. Onneksi niiden korjaus on taloudellisempaa ja korjausaika selkeästi lyhyempi kuin keskellä metsää kulkevalla ilmajohdolla.