Mitä sähkölinjojen alla voi ja saa tehdä?

Sähkölinjojen alla oleva maa kuuluu maanomistajalle. Verkkoyhtiöllä on puolestaan oikeus kulkea alueella ja hoitaa sähköverkkoa. Sähkölinjojen alla voi tietyin rajoituksin liikkua ja vaikkapa marjastaa tai sienestää. Maanomistaja voi hyödyntää johtoaluetta myös monenlaiseen viljelyyn. Tärkeintä kaikille on tietää ja muistaa turvallisuusohjeet.

Näin ulkoilet ja käytät jokamiehenoikeutta sähkölinjojen alla

Sähkölinjojen alla voit marjastaa, sienestää ja lenkkeillä vapaasti, kunhan et aiheuta vähäistä suurempaa häiriötä tai haittaa. Ratsastaminen maastossa ja yksityistiellä kuuluu jokamiehenoikeuksiin, tosin silloinkin pitää välttää erityiskäytössä olevia alueita, kuten taimikoita, peltoja ja piha-alueita. Moottorikelkkailuun tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Maanomistaja voi käyttää johtoaluetta viljelyyn

Sähköjohtojen alla maanomistaja voi kasvattaa joulukuusia tai vaikkapa marjapensaita, kunhan latvojen korkeus ei ylitä kolmea metriä. Erilaisia luonnontuotteita, kuten kuusenkerkkiä, katajaa ja leikkohavuja, voi hyvin kerätä ja kasvattaa linjojen alla. Alueelle voi perustaa myös riistanhoitoalueita tai kosteikkoja, tai siellä voi tarjota pesintäpaikkoja
ja sopivia ravintokasveja pölyttäjille.

Kaikista johtoalueille tehdyistä viljelmistä tms. on sovittava erikseen verkkoyhtiön kanssa, jotta alueet pystytään ottamaan huomioon huolto- ja raivaustöiden yhteydessä. Alue on merkittävä maastoon tauluilla jokaiselta kulkusuunnalta ja pidettävä huoli, ettei puusto kasva liian korkeaksi. Liian pitkät kasvustot merkitään ylös linjatarkastuksissa ja poistetaan. Poistoista sovitaan maanomistajien kanssa.

Turvaetäisyydet sähkölinjojen alla

  • Sähkölinjan alla olevan kasvuston enimmäiskorkeus on 3 m.
  • Pylväiden ja niiden haruksien ympärille on rauhoitettava koskematon 3 m:n alue. Pylväisiin tai pylväsrakenteisiin ei saa kiinnittää mitään.
  • 110 kV:n johtoalueiden keskelle on jätettävä 3 m leveä kulkuväylä vapaaksi huoltokonetta varten.

Lisätietoja sähköverkon läheisyydessä toimimisesta löydät Fingridin julkaisemasta oppaasta “Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä”.