Mistä sähkövero muodostuu?

Kuluttajilla sähkövero näkyy siirtolaskussa lisäkuluna, yrityksillä sen määrä vaikuttaa jo kilpailukykyyn. Mikä sähkövero oikeastaan on?

Sähkövero on lakiin perustuva valmistevero, joka peritään sähkönkäyttäjiltä. Jakeluverkkoyhtiöt perivät sähköveron asiakkailtaan ja tilittävät sen suoraan valtiolle.

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Veroa maksetaan kulutuksen mukaan ja veron määrä on porrastettu kahteen veroluokkaan sähkönkäyttökohteen mukaisesti. Kuluttajat kuuluvat yleensä ykkösluokkaan. Kakkosluokkaan kuuluu teollisuus ja ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yhtiöt. Arvonlisävero (24%) maksetaan verkkopalvelumaksun ja sähköveron summasta, eli myös sähköverosta täytyy maksaa veroa. Tämä seikka on syystäkin herättänyt kummastusta laskun saajissa, mutta kyseessä ei ole virhe – myös verosta maksetaan veroa.

  • Sähköveroluokka I:een kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta.  Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).
  • Sähköveroluokka II:een kuuluu valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta sekä ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveron merkitys

Kuluttajilla sähkövero näkyy siirtolaskussa lisämaksuna. Yhdessä arvonlisäveron kanssa se lohkaisee siirtolaskusta noin 40 prosenttia.

Teollisuudessa sähkövero on kilowattituntia kohden alhaisempi, mutta teollisuuden käyttämät sähkömäärät ovat myös huomattavasti kotitalouksia suurempia. Sähköverolla on merkitystä sekä yritysten kilpailukyvylle että Suomen kilpailukyvylle houkuteltaessa yrityksiä ja investointeja maahan. Sähköveron määrää säädelläänkin erilaisin verohelpotuksin ja julkisen vallan toimin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Päivitys 1.1.2021. Artikkeliin on päivitetty ajantaisainen II-veroluokan sähkövero