Miksi verkkopalveluhinnat ovat erilaiset eri alueilla?

Sähköverkkoyhtiöt vastaavat omien alueittensa sähköntoimituksesta valtakunnan verkosta asiakkaille. Suomessa alueellisia sähköverkkoyhtiöitä on 77. Miksi verkkopalveluhinnoissa on niin paljon eroa, vaikka kaikkia koskevat samat lait, tavoitteet ja rajoitukset?

Sähkönsiirrossa hintoihin vaikuttavat asiakkaiden määrä ja sähköverkon pituus. Kaupunkien sähköverkoissa on paljon maksavia asiakkaita, mutta vähän verkkoa. Niin sanotuilla maaseutuyhtiöillä, joihin Järvi-Suomen Energia kuuluu, on asia päinvastoin. Yhtiöllä on verkkoa paljon, mutta vähän asiakkaita. Jakelualueella sijaitsee vain yksi kaupunki, Savonlinna. Sähkönjakelu vaatii pitkiä verkko-osuuksia ja paljon työtä. Kaupungeissa sähköverkko on yleensä myös toimitusvarmaa ennestään. Sähkölinjat on rakennettu valmiiksi maan alle, joten toimitusvarmuuteen ei tarvitse investoida.  

Järvi-Suomen Energian alueella sähköverkkoa asiakasta kohden on 280 metriä, kun kaupunkiyhtiöllä vastaava luku on keskimäärin 30 metriä. Maasto täällä Suomen kauneimmassa Järvi-Suomessa on myös Suomen mäkisin, kallioisin ja vetisin. Rakentaminen on kallista. Verkon rakentamiseen ja ylläpitoon käytetään noin 50 miljoonaa euroa vuosittain. Toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseen investoidaan kaikkiaan 800 miljoonaa euroa. Valmista pitää olla vuonna 2036.  

Monesta kylästä muut palvelut ovat jo hävinneet taloudellisista syistä, mutta sähköverkko kuitenkin rakennetaan kaikille.  Siihen velvoittaa laki. Sen hinta ei ole täällä olosuhteiden takia kaikkein edullisin. 

Tässä vastauksia asiakkaiden esittämiin kysymyksiin.   

Miten voitte korottaa hintoja kuinka tahdotte? 

Sähkönsiirto on viranomaisten valvomaa toimintaa. Meillä on velvollisuus liittää jokainen asiakas sähköverkkoon kohtuullisella, viranomaisen valvomalla hinnalla. Energiavirasto valvoo tiukasti, että kaikkia sähköverkkoasiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, ja etteivät verkkopalveluhinnat ole kohtuuttomat. Raportoimme jatkuvasti toiminnastamme, rakentamisestamme ja tehokkuudestamme viranomaisille. 

Voiko verkkopalveluhintaan vaikuttaa? 

Sähköverkkoyhtiöt ovat alueellaan luonnollisia monopoleja, koska ei ole järkevää rakentaa useita rinnakkaisia sähköverkkoja. Viranomaiset valvovat hinnoittelua, mutta sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa.   

Voit vaikuttaa verkkopalveluhintasi suuruuteen säätelemällä sähkönkulutustasi ja varmistamalla, että sinulla on kiinteistössäsi sopivin verkkopalvelutuote. Pääsulakkeen koko vaikuttaa suoraan perusmaksusi suuruuteen, joten varmista, ettei kiinteistössä ole vanhastaan liian suurta sulakekokoa. Selvittämisessä sinua auttaa asiakaspalvelumme. 

Miksi sähkökatkoja on edelleen?  

Sähköverkon muuttaminen kauttaaltaan toimitusvarmaksi on suuri urakka. 28 000 kilometrin mittaisessa verkossamme taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt keskitymme haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin ja ilmajohtolinjojen siirtoon metsistä teiden varsiin.  

Investoinnit näkyvät jo sähkökatkotilastoissa. Tavoitteenamme on saada sähkökatkojen pituus keskimäärin puoleen tuntiin kuukaudessa vuoteen 2025 mennessä. Nyt keskeytymisaika on jo historian lyhin, 0,6 tuntia kuukaudessa. 

Miksi koko verkkoa ei kaapeloida? 

Toimitusvarmuustavoitteet pitää saavuttaa edullisimmilla keinoilla.

Vuonna 2036 verkostamme tulee olemaan 60 prosenttia maa- tai vesikaapelia. Ilmajohtoja käytetään jatkossakin, mutta niitä siirretään teiden varsille pois metsistä. Verkon rakentamis- ja ylläpitokulut pysyvät näin kohtuullisempina. 

Miksi Järvi-Suomen Energia jakaa osinkoa? 

Järvi-Suomen Energia ei jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiön tuotto käytetään investointeihin ja niistä johtuvien lainojen maksuun. Emoyhtiö Suur-Savon Sähkö jakaa osinkoa omistajilleen hallituksensa päätösten mukaisesti. Se ei vaikuta siirtohintojen muodostumiseen. Omistajat ovat pääasiassa alueen kuntia.