Puumala: Rokansalon verkostotyömaa

Tältä sivulta löydät tietoa Puumalassa keväällä 2023 alkaneesta verkostotyömaasta.

Pilotoimme työmaaviestintää – palautteesi on meille tärkeää

Tämä sivu on osa kohdistetun työmaaviestinnän pilottiamme. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme saisivat tulevaisuudessa enemmän tietoa lähiseuduillaan käynnissä olevista verkostotyömaista. Rokansalon työmaa on ensimmäinen testikohteemme, jonka aikana keräämme tietoa siitä, miten voimme teitä parhaiten informoida. Tulet saamaan pilotin aikana muutamia tekstiviestejä työmaan edistyessä.

Voit jättää ajatuksia ja ideoita oheisen linkin takana löytyvään lomakkeeseen, niistä on meille apua jatkokehityksessä. Kiitoksia!

Jos et tahdo viestejä, voit perua ne vastaamalla saamaasi tekstiviestiin POISTU.

Avaa palautelomake

Puumalan Rokansalon alueelle kohdistuu vuoden 2023 aikana verkostotyömaa, jonka tavoitteena on parantaa seudun sähköntoimitusvarmuutta. Metsien keskellä kulkevaa ilmajohtoa siirretään teiden varsille, ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan maakaapelina. Samalla alueelle rakennetaan myös kuituverkkoa.

Hanke alkoi huhtikuussa 2023 puiden poistolla työmaa-alueilla, maakaapelointi alkoi  kesäkuun alussa ja ilmajohdon rakentaminen juhannuksen tienoilla. Rakennettavien osuuksien tulisi valmistua lokakuussa 2023. Vanhan verkon purkua tehdään talvella 2023-2024, ja viimeiset jälkityöt keväällä 2024.

Työmaan sisältö

  • Keskijännite-ilmajohto 7,2 km
  • Pienjännite-kaapelointi 10,8 km
  • Pienjännite-ilmajohto 3,2 km
  • Kuitukaapelointi 4,4 km
  • Muuntamoita 11 kpl

2023 Huhtikuu: Hakkuut uusille johtokaduille alkaneet

Uusien ilmajohto-osuuksien rakentamista aletaan valmistella poistamalla puut tulevilta johtokaduilta. Hakkuut alkoivat huhtikuun viimeisellä viikoilla ja työ kestää noin pari viikkoa.

2023 Toukokuu: Verkostotyöt alkavat touko-kesäkuun vaihteessa

Itse verkostotyöt pääsivät käyntiin touko-kesäkuun vaihteessa. Uuden ilmajohdon rakentaminen alkoi pylväiden pystyttämisellä. Myös maakaapelin rakentaminen käynnistyi samoihin aikoihin.

2023 Kesäkuu: Maakaapelointi alkanut

Viikolla 23 käynnistyivät työmaan maakaapelointien kaivuutyöt, alkaen alueen pohjoisosista. Kaapeloinnin arvioidaan kestävän noin 2 kuukautta. Ilmajohdon rakentaminen käynnistyy ennen juhannusta ja kestänee syksylle asti. Ilmajohto-osuuksien valmistuttua uudet verkonosat otetaan käyttöön alueella. Piha-alueille voi jäädä avoimia monttuja hetkellisesti, ennen kuin uusi verkko saadaan käyttöön. Loput kaivannot täytetään, kun uudet osuudet on testattu ja otettu käyttöön. Kaiken mennessä hyvin, työmaa on valmis lokakuun taitteessa.

2023 Marraskuu: Verkostotyöt valmistuvat kuun loppuun mennessä

Rokansalon verkostotyömaan rakentamisosuus alkaa lähestyä loppuaan. Työmaan on määrä valmistua 30. marraskuuta, ja silloin alueen asukkaat saavat sähkönsä uusia linjoja pitkin. Työmaan valmistuminen pitkittyy kuukaudella, aikaisempi arvio valmistusajasta oli 30.10. mennessä. Toiminta työmaalla ei kuitenkaan pääty tähän. Talvi on otollista aikaa vanhojen sähkölinjojen purkamiselle, sillä luminen ja routainen maa helpottaa maastossa liikkumista ja vähentää maastovaurioita. Keväällä 2024 alueella tehdään ennallistamista, eli rakentamisen jälkien siivousta. Maaperä pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa. Maata tasoitetaan, kivikasat viedään pois ja käännetty nurmi mullitetaan sekä kylvetään uudet siemenet. Ennallistaminen aloitetaan lumien sulettua ja maan kuivahdettua niin, etteivät työkoneet aiheuta uusia vaurioita.