Olavinlinna ilmakuva kesällä

Savonlinnaan rakennettavan vedenalaisen suurjännitekaapelin maatyöt käynnissä

Järvi-Suomen Energia Oy rakennuttaa kevät-syksy 2021 aikana uuden 110 kilovoltin johtoyhteyden Savonlinnan kaupungissa Kuusniemen ja Kyrönniemen sähköasemien välille varmistaakseen alueellista sähkönsiirtoa Savonlinnan kaupungin alueella ja sen ympäristössä. Maaosuuksien rakennustyöt aloitettiin huhtikuun alussa, sisältäen kaivuita ja räjäytystöitä Kuusniemellä ja Kyrönniemellä.

Rakennettavan johtoyhteyden pituus on kokonaisuudessaan noin 4,25 km ja se toteutetaan vesistö- ja maakaapelina. Suurimmalta osaltaan, noin 3,15 km pituudelta, kaapeliyhteys tulee sijoittumaan Saimaan vesistöön Savonlinnan kaupungin eteläpuolella. Kuusniemen puoleisessa päässä maaosuutta on noin 250 m ja Kyrönniemen puoleisella osuudella noin 850 m.

Uusi kaapeli vahvistaa sekä Savonlinnan kaupungin että sen ympäristön toimitusvarmuutta aina Sulkavalle ja Juvalle saakka.

Johtoyhteyden maarakennustyöt käynnissä

Johtoyhteyden maalle sijoittuvien osien rakentaminen Kuusniemelle ja Kyrönniemelle aloitettiin huhtikuun alussa. Maaosuudet rakennetaan maakaapelina, ja tietyissä kohdin kallioinen maaperä on edellyttänyt räjäytystöitä. Maakaapeli sijoittuu pääosin kaupungin katu- ja puistoalueille, Schaumaninkadun läheisyydessä osittain myös UPM:n omistaman vaneritehtaan alueelle.

Suurjännitteinen vesistökaapeli uutta Suomessa

– Suomessa ei ole aiemmin rakennettu tämän kokoluokan 110 kV -suurjänniteyhteyttä vesistökaapelia hyödyntäen, Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jani Siltala kertoo.

Hänen mukaansa yhteyden rakentaminen ilmajohtona oli aluksi suunnittelupöydällä, mutta vesikaapeli osoittautui lopulta ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi.

– Seudulle ominaiset vesistöt ja kaupunkialueen tiivis rakennuskanta tekivät yhteyden rakentamisen mahdottomaksi muutoin kuin vesiteitse, Siltala kiteyttää.

Vesikaapeli rakennetaan luonnon ja arvokkaiden kohteiden ehdoilla.

Uuden yhteyden rakentaminen vesiteitse ei ole yksinkertaista. Vesistöosuudella kaapelin reitille osuu lukuisia haastavia paikkoja: seitsemän risteävää syväväylää, Natura2000- ja luonnonsuojelualueen ohitukset sekä useita muinaismuistokohteita. Luonto ja arvokkaat kohteet olivat suunnittelun tärkeimpiä suuntaviivoja. Kaapelin kulku on suunniteltu niiden ehdolla ja valittu reitti, joka kiertää kyseiset paikat.

Lisäksi Saimaalle sijoittuvassa hankkeessa on huomioitava sen tunnetuimman asukkaan, saimaannorpan, suojeleminen. Savonlinnaa ympäröivät vedet ovat norpan tärkeää elinaluetta.

– Norpalle aiheutuvan häiriön minimoimiseksi kaapelin laskutyöt vesialueella tehdään avovesikaudella loppukesästä 2021, Siltala kertoo.

Järvi-Suomen Energia on valinnut hankkeen päätoteuttajaksi Omexomin (Infratek Finland Oy) ja vesiosuuden kaapelilaskun heille suorittaa alihankintana Lilaco Offshore Oy. Hankkeen suunnittelua ja lupa-asioita hoitaa High Voltage Consulting Oy.