Tutustu sähköverkon kehittämissuunnitelmaan

Suunnitelmassa kerrotaan, mistä lähtökohdista kehitämme sähköverkkoa tulevina vuosina.

Asiakkaillamme oli kevään aikana 29.4.-2.6.2024 mahdollisuus tutustua ja kommentoida Järvi-Suomen Energian suunnitelmia sähköverkon kehittämiseksi. Saimme yhteensä 107 vastausta ja lähes tuhat asiakasta tutustui suunnitelmaan verkkosivuilla. Kiitos kaikille osallistuneille! Arvoimme kaikkien lomakkeen täyttäneiden kesken kolme Delicard Summer -lahjakorttia (arvo 64,90 €). Voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lausuntoja annettiin suhteellisesti melko vähän asiakasmäärään nähden. Kommenttimuotoiset lausunnot olivat pääasiassa huomioita yksittäisistä kehittämissuunnitelman kohdista tai tarkentavia kysymyksiä, kyseenalaistuksia ja omia näkemyksiä esimerkiksi ennusteista seuraavan 10 vuoden aikana. Esitetyt kommentit olivat paikoin myös keskenään vahvasti eri suuntaisia. Myös suunnitelmaan tyytyväisiä kommentteja saatiin. Osassa kommenteista myös kritisoitiin tai ihmeteltiin määräykseen perustuvan sisällön vaikeaselkoisuutta maallikon näkökulmasta sekä lain asettamia vaatimuksia.

Kuulemisen perusteella ei nähty tarvetta muuttaa kehittämissuunnitelman varsinaista sisältöä. Kuulemisesta saatujen palautteiden perusteella saatiin kuitenkin kehitysajatuksia asiakasviestinnän sekä tulevien kuulemisten kehittämiseksi.

Kehittämissuunnitelmassa esitellään, mistä lähtökohdista Järvi-Suomen Energian verkkoa kehitetään tulevina vuosina, millaisia Järvi-Suomen alueen tulevaisuuden kehityssuuntia täytyy ottaa huomioon ja millä ratkaisuilla verkkoa parannetaan. Suunnitelmamme perustuu Energiaviraston määräykseen, ja se tehdään viraston antamia linjauksia noudattaen.

Tutustu suunnitelmaan