Sähköverkkoa tarkastettiin 3 000 km kesän korvilla, puolet lennoista tehtiin droneilla

Ilmastonmuutoksen myötä kohtaamme useammin myrskyjä, jotka ovat aiempaa rajumpia. Samaan aikaan asiakkaiden tarpeet laadukkaalle sähkölle niin kotona kuin vapaa-ajan asunnolla ovat kasvaneet.

Sähköistyvä liikenne ja lämmitys, kuten myös lisääntyvä etätyöskentely edellyttävät laadukasta sähkönjakelua. Verkkoyhtiöiden vastuulla on vastata näihin haasteisiin. Siksi tarkastamme vuosittain aina puolet keskijänniteverkostamme (3 000 kilometriä) lentäen kartoittaaksemme huolenpitoa kaipaavia paikkoja.

Tarkastuksilla paikannetaan johtokaduilta linjoja hipovia puita, raivausta tai vierimetsän hoitoa kaipaavia kohteita sekä vaurioita linjojen komponenteissa. Tarkastusten ansiosta voidaan ennaltaehkäistä sähkökatkoja tulevissa myrskyissä poistamalla riskipuut ja -oksat johtokaduilta ja korvaamalla vioille alttiit verkostokomponentit. 

Helikopterit ovat saaneet kaverikseen dronet

Keväällä verkkoalueellamme on voinut havaita helikopterien lisäksi myös dronelennokkeja lentämässä linjojen yllä. Droneilla tehdään samanlaisia kunnossapitolentoja kuin helikoptereilla, eli tarkastetaan huolto- ja korjaustarpeita sekä kartoitetaan kasvillisuuden kasvutilannetta linjojen alla ja niitä ympäröivissä reunametsissä. Helikopterilennot toteutettiin viikoilla 17–18, dronet lensivät viikoilla 16–25. Puolet tarkastettavasta 3 000 kilometristä lennettiin helikoptereilla ja loput droneilla. 

Dronelentoja verkossamme teki Evision Oy, joka kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin. Yritys tuottaa sähköverkkoyhtiöille dataan ja data-analytiikkaan pohjautuvia kunnossapitopalveluita. Analyyseihin käytettävä valokuva- ja 3D-pistepilvidata kerätään lentämällä droneilla johtokatujen yläpuolella. Lennokkeja operoi maastossa mikkeliläinen urakointiyhtiö Elvera.

Dronet ovat vähämeluisia ja ympäristöystävällisiä

Dronejen teknologia kehittyy hurjaa vauhtia ja niiden käytössä on monia etuja. Sähkökäyttöiset laitteet ovat ympäristöystävällisiä. Lisäksi niitä voi lennättää kovassakin tuulessa ja myös pimeässä, jolloin helikopterit pysyvät turvallisuussyistä maan kamaralla. Ne eivät myöskään juuri häiritse eläintiloja, sillä niistä lähtevä melutaso on maltillinen.

Laserkeilaimella tien varressa kulkevasta sähkölinjasta luotu LiDAR-malli.

Tarkastuslentojemme aikana dronet tallensivat maastosta kuvien lisäksi myös LiDAR-aineistoa, joka on laserin luoma kolmiulotteinen malli. Mallissa näkyvät niin sähkölinjat, mutta erityisesti sen ympäristössä olevat puut, oksat ja aluskasvillisuus. Aineiston läpikäyntiin on kehitetty tekoälyä hyödyntävä tietokoneohjelma, joka havaitsee liian korkeaksi kasvaneen aluskasvillisuuden sekä turhan lähelle linjaa yltävät oksat. Eri johtokatujen kunnossapitoraivauksen tarvetta voidaankin tarkastella jälkeenpäin kolmiulotteisesta aineistoista.