Sähkömarkkinat ovat murroksessa – miten sähkön saatavuus voidaan varmistaa?

Sähkömarkkinoiden ohjauksessa tarvitaan tasapainoa vähäpäästöisten tuotantomuotojen kasvun sekä tuotannon ja kulutuksen joustavuutta lisäävien ratkaisujen välillä. Kyse on sekä kestävän ilmastopolitiikan toteuttamisesta että tarpeen mukaan joustavan energiantuotannon varmistamisesta.

Suomessa ei ole koettu todellista sähkönjakelun kriisiä sitten 1970-luvun. Olemme tottuneet siihen, että sähköä riittää kasvaviin tarpeisiimme, vaikka myrsky voikin vielä katkaista sähköntulon joksikin aikaa. Maailmantilanne muuttuu kuitenkin jatkuvasti ja muutoksilla voi olla arvaamattomia seurauksia. Siksi meidän on sähkönjakeluverkoston toimivuuden lisäksi varmistettava sähköntuotannon jatkuvuus kaikissa olosuhteissa. 

Meneillään olevat lakisääteiset investointimme säävarman sähkönjakeluverkon rakentamiseen lisäävät merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Järvi-Suomessa. Samaan aikaan ilmasto- ja energiapoliittinen ohjaus kuitenkin alentaa sähkön tuotannon säädettävyyttä. Tarpeen mukaan joustavaa tuotantokapasiteettia kuitenkin tarvitaan poikkeustilanteiden varalta: kysymys on viime kädessä huoltovarmuuden ylläpitämisestä.  

Työtä ympäristön ja huoltovarmuuden puolesta 

Pyrkimykset uusiutuvan ja vähäpäästöisen energiantuotannon määrän lisäämiseen ovat ympäristön kannalta erittäin tärkeitä. Myös Suur-Savon Sähkö -konserni on keskittynyt ympäristöystävällisempiä energiamuotoja hyödyntäviin tuotantoinvestointeihin. Vuonna 2023 peräti 97 % energiantuotannon kapasiteetistamme on päästöiltään hiilineutraalia. Tällä kolikolla on kuitenkin valtakunnallisesti ajatellen toinen puoli, joka edellyttää panostuksia sähköntuotantojärjestelmän vakauden ylläpitämiseen. 

Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto on säästä riippuvaista, eli niiden tuotantomääriä ei voida säädellä kulutuksen mukaan. Kun näiden energianlähteiden osuus kasvaa, sähkön tuotannon kokonaiskapasiteetin joustavuus ja säädettävyys Suomessa pienenee. Tämä yhdessä muiden sähkömarkkinoilla vallitsevien riskien kanssa lisää mahdollisuuksia vakaviin sähkön tuotantokatkoksiin. Tällaisiin riskeihin täytyy Suomessa varautua. 

Euroopan sähkömarkkinat vaikuttavat myös Suomeen 

Suomi ostaa tälläkin hetkellä Ruotsin ja Norjan vesivoimalla tuotettua energiaa. Monelle voi olla yllätys, että tässä piilee ydinvoiman käyttöä koskeva riski. Jos esimerkiksi Ruotsista ostettavan lisäenergian toimitus katkeaa kovan pakkasen seurauksena, Suomessa sähköverkon jännite alenee, jolloin ydinvoiman tuotanto voi varotoimenpiteenä pudota pois käytöstä. 

Muutokset Euroopan sähkömarkkinoissa vaikuttavat sähkön saatavuuteen ja hintaan myös Suomessa. Kilpailu käyttämästämme Ruotsin ja Norjan toimittamasta vesivoimaenergiasta kiihtyy, sillä sitä halutaan ostaa myös Keski-Euroopan markkinoilla. Tämä vaikuttaa sekä energian saatavuuteen että hintaan. 


Lue lisää

Tulevaisuus näyttää tutulta – Hiilivapaassa Suomessa arkemme olisi lähes samanlaista

Lisäksi Euroopan sähkömarkkinoilla tuotannon epätasapainoa korjataan ns. tasesähkön hintarajan muutoksilla. Toimijat, jotka epäonnistuvat sähkön tuotanto- ja käyttöennusteissaan, voivat joutua jopa kantokykyään suurempien tasesähkökustannusten maksajiksi. Tasevirhe voi pahimmillaan kaataa sähköyhtiön.   

Näin sähköntuotannon hallintaa voidaan lisätä muuttuvissa tilanteissa 

Tarvitsemme Suomessa uusia kehitysinvestointeja ja toimintatapoja, jotka lisäävät sähköntuotannon ja -käytön joustavuutta, sillä joustavuus mahdollistaa hallitun sähköntuotannon. Näin myös päästöttömien mutta joustamattomien energianlähteiden osuuden lisäämistä voidaan jatkaa huoltovarmuutta riskeeraamatta. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi: 

  1. Joustosopimukset 

Sähköä myyvät yhtiöt voivat tarjota asiakkailleen sähkönkulutusta tarvittaessa rajoittavia joustosopimuksia, joista saatu hyöty jaetaan asiakkaiden kanssa win-win-sopimuksin. 

  1. Investoinnit säädettävään energiantuotantoon 

Tuotantoinvestointeja voidaan kohdistaa joustavan käytön mahdollistavaan teknologiaan nykyisissä, uusissa ja myös nykyistä pienemmissä sähkön tuotantolaitoksissa, esimerkiksi polttokennoteknologiaa hyödyntämällä. 

  1. Suuret sähköä varaavat akustot 

Tuotantokapasiteetin joustoa voidaan lisätä myös suurien sähköä varaavien akustojen avulla. Esimerkiksi Solarigo on jo ottanut käyttöön 1 Megawatin akuston Nurmossa ja rakenteilla on peräti 30 Megawatin akusto Lappeenrannassa. 

Haluamme edistää molempia tavoitteita: sekä energiantuotannon päästöjen vähentämistä että tuotannon säädeltävyyttä, jotta huoltovarmuutemme säilyy.