Sähkölinjojen myrskyvahinkojen korjaaminen vaatii monenlaista osaamista

Kun sähköt myrskyn yhteydessä katkeavat, olemme valmistautuneet tilanteen korjaamiseen hyvin. Paikalliset tuulenpuuskat aiheuttavat kuitenkin pistemäisiä ja hankalasti löydettäviä vikoja. Sähköverkkoasentajat ovat valmiina, mutta heidät on ensin ohjattava oikeisiin paikkoihin. Tarkka tieto linjalle kaatuneen puun sijainnista nopeuttaa korjaustöitä.

Myrskyvahinkojen syyt vaihtelevat vuodenajan mukaan

Syksyllä maa on kostea, minkä vuoksi puut voivat tuulisella säällä helposti kaatua. Tällöin sähkökatkoksia aiheuttavat pääasiassa yksittäiset sähkölinjoille tai muuntamoiden päälle kaatuneet puut. Keväällä tilanne on samankaltainen kuin syksyllä: maa on kosteaa ja lämpövaihtelut aiheuttavat usein puuskittaisia tuulia.

Loppusyksyllä ja talvella sähkölinjojen myrskyvahingot liittyvät useimmiten runsaaseen lumisateeseen. Jos puissa on vielä lehtiä, lumi kasvattaa nopeasti latvusten painoa. Kun ohuiden riukumaisten puiden latvuksiin kertyy lunta, ne taipuvat herkästi sähkölinjojen päälle. Myös isommat puut, erityisesti männyt, voivat kerätä kosteaa ja myöhemmin jäätyvää lumimassaa niin, että latvat lopulta katkeavat.

Kesän myrskyissä – kuten esimerkiksi Aatu-myrskyssä juhannuksen 2021 alla – ongelmia aiheuttavat erityisesti voimakas tuuli, syöksyvirtaukset sekä ukkosten yhteydessä salamat. Syöksyvirtaukset kaatavat isojakin yksittäisiä puita sieltä täältä. Nopeasti etenevien ja rajujen ukkosten seuraukset voivat olla hyvin laajoja tai pistemäisiä. Salamat katkovat puita, mutta rikkovat myös muuntajia tai niiden eristimiä. Tällöin maahan voi päästä öljyä, jonka poistaminen maastosta kuuluu öljyntorjuntaan erikoistuneelle kumppanillemme. Tämä hidastaa korjaustöitä, sillä öljy on ensin poistettava ja puhdas maa tuotava tilalle.

Sähkölinjojen korjaustyö alkaa isommista linjoista

Enervan valvomossa sähkölinjojen toimintaa seurataan vuorokauden ympäri reaaliajassa. Kun sähkö ei kulje keskijänniteverkossa, se näkyy heti valvomon kartalla. Tieto katkosta siirtyy myös Järvi-Suomen Energian sivuilta löytyvään häiriökarttaan. Pienjänniteverkon viat eivät siinä kuitenkaan näy.

Vikailmoituksen tekeminen ei ole tarpeen, jos häiriökartalta jo näkee että vika on sähköyhtiöllä tiedossa. Tarkka tieto linjan päälle kaatuneen puun sijainnista kuitenkin nopeuttaa sähkökatkojen korjaamista huomattavasti. Sijaintitiedon lisäksi myös kuvan lähettäminen auttaa asentajia, sillä silloin he tietävät mitä varusteita korjaustöissä tarvitaan.

Vikojen rajaus aloitetaan valvomossa kaukokäytöllä ja sähköverkkoasentajien työparit voivat tehdä maastossa lisää vika-alueen rajauksia. Näin sähköt voidaan palauttaa mahdollisimman nopeasti ensin runkoverkkojen alueelle. Varsinaisten vikapaikkojen, esimerkiksi sen linjalle kaatuneen puun, tarkka sijainti on kuitenkin löydettävä ennen kuin varsinainen korjaustyö voi alkaa. Etsimiseen käytetään tilanteen ja ympäristön mukaan esimerkiksi autoja, droneja, mönkijöitä, moottorikelkkoja ja jopa suksia.

Asentajien työ vaatii taitoa, sitkeyttä ja sitoutumista

Sähkölinjoilla työskentely on vaativaa sekä fyysisesti että henkisesti. Ulkona liikutaan ja pylväisiin kiivetään joka säässä, oli kylmä, märkä tai kuuma. Kunnon, varusteiden ja eväiden on oltava maastotyöhön sopivat. Työtä tehdään porrastetusti yötä päivää ja joskus pitkäänkin, mutta lain vaatimista lepoajoista huolehtien.

Myös vastuu sähköjen mahdollisimman nopeasta palauttamisesta painaa niin työnjohtoa kuin tekijöitäkin. Heidän tavoitteensa on, että myrskyvahingoista on asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa. Alalla työskenteleekin erittäin vastuuntuntoisia miehiä ja naisia.

Puun poistaminen sähkölinjalta kuuluu aina ammattilaiselle. Koulutetut sähköasentajamme tietävät, miten puut poistetaan lisävahingot minimoiden ja oma turvallisuus maksimoiden.

Työnjohto tekee tärkeää, mutta usein näkymätöntä työtä

Sähkölinja-asentajien työnjohtajilla on ilmiömäiset organisointikyvyt: sen lisäksi että he ohjaavat ja optimoivat kukin päivittäin jopa 20 – 30 asentajan liikkumista kentällä, isomman myräkän yhteydessä työryhmiä voidaan kutsua paikalle myös muualta Suomesta. Jokaiselle täytyy löytyä selkeät ohjeet, riittävästi kalustoa ja jopa majoituspaikat.

Työnjohtajien ja asentajien epäitsekäs toiminta esimerkiksi juhannuksen 2021 alla oli todella mieltä lämmittävää: oma vapaan vietto sai jäädä, kun Aatu-myrskyn aiheuttamat vauriot linjoilla pyrittiin korjaamaan nopeasti. Työhön osallistui useita Vaasasta saakka tulleita työryhmiä. Tämä pelasti sähköjen osalta monen asiakkaan juhannuksen. Tilanteessa joustivat myös työnjohtajien ja asentajien perheet: yhteinen vapaa-aika siirtyi myöhempään aikaan, kun työ sähkölinjoilla kutsui.

Tarkka tieto sähkölinjalle kaatuneista puista nopeuttaa korjaustöitä

Vaikka keskijänniteverkon reunapuustot tarkastetaan ja siistitään joka toinen vuosi vahinkojen vähentämiseksi, niitä sattuu. Keskijänniteverkon suoja-alue on vain 10 metriä, ja sen reunoilla kasvavat puut voivat olla jopa 30 metriä korkeita. Ne ovat riski sähkölinjojen näkökulmasta.

Puusto kuuluu kuitenkin maanomistajalle, joten ilman lupaa vierimetsänhoitoa ei voida tehdä. Jokainen maanomistaja voi kuitenkin pyrkiä siihen, että linjojen vierustojen nuoriin metsiin ei pääsisi kasvamaan riukumaisia puita. Ne voivat taipua lumisina tai tuulessa sähkölinjan päälle ja ovat siksi usein syyllisiä sähkökatkoksiin.

Juuso Ruottinen
Kunnossapitopäällikkö, käytönjohtaja

juuso.ruottinen@sssoy.fi