Työskentelyn järkevä järjestys - miksi rakennuttamisen jälkien siistiminen voi kestää?

Rakennushankkeemme on mitoitettu kokoluokaltaan sellaisiksi, että niillä saadaan järkevän kokoisia alueita rakennettua kerralla ja vältetään väliaikaisten rakenteiden rakentaminen. Työmaata voidaan toteuttaa myös usean osapuolen yhteistyönä, mikä sekin asettaa aikataulutukselle haasteita.

Julkaistu: 8.10.2018 10.47 (Päivitetty: 18.10.2019 11.52)

Laajoissa työmaakohteissa kaivuut voivat joka tapauksessa venyä myöhäiseen syksyyn asti. Syksyllä maaperä voi olla niin pehmeää, että jälkityöt kannattaa jättää suosiolla keväälle.

Tonttien osalta jälkitöiden tekemiseen vaikuttaa se, että vanhat pylväsrakenteet puretaan vasta talvityönä pois. Pylväsrakenteiden purkaminen jätetään talveksi siksi, että vanhat pylväslinjat kulkevat pääsääntöisesti kauempana tiealueista, pehmeillä metsäalueilla taikka tonteilla.

Pylväiden poistamiset onnistuvat paremmin maan ollessa roudassa. Pylväsmonttu peitetään saman tien pylvään poistamisen jälkeen, mutta siistimistä voi olla vaikea lumen aikaan tontilla tehdä. Silloin on järkevintä tehdä muutkin jälkityöt samalla kertaa keväällä lumien sulettua ja maaperän kuivuttua.

Katso videolta Leinosen perheen tonttia kaunistaneen koristekiven kohtalo maakaapeloinnin ja jälkitöiden yhteydessä.