Sähköliittymän hinnan määräytyminen

Sähköliittymän hinnoittelussa on käytössä vyöhykehinnoittelu. Tällä pyritään varmistamaan sähkömarkkinalain tasapuolisuuden toteutuminen. Vyöhykehinnoittelua sovelletaan sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille.

Järvi-Suomen Energian verkkoalueella on käytössä kaksi hinnoitteluvyöhyketta uuden sähköliittymän rakentamis- ja hankintakustannuksille. Vyöhykealueet määräytyvät sijainnin mukaan. Kullakin vyöhykkeellä liittymän hinta määräytyy pääsulakekoon mukaan. Hinta on aina kiinteä.

Vyöhyke 1 - Taajamien vahvistetut asemakaava-alueet

  • Liittymismaksut on porrastettu kiinteästi pääsulakekoon mukaan.

    Uusilla asemakaava-alueilla sähköverkko rakennetaan valmiiksi samanaikaisesti kunnallistekniikan kanssa. 

Vyöhyke 2 - Haja-asutusalue

Liittymän sulakekoko 3 x 25 A

  • Liittymismaksu on kiinteä  liittymillä koko vyöhykkeen alueella.
  • Jos liittymä sijaitsee olemassa olevalta sähkömuuntamolta 0-800 m säteellä piirretyn kehän sisäpuolella, veloitetaan hinnaston mukainen pienin vyöhyke 2:n liittymismaksu.
  • Yli 800 metriä muuntamolta sijaitsevat liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Liittymän sulakekoko on 3 x 35 A tai suurempi

  • Liittymismaksu on kiinteä 600 m säteellä.
  • Vyöhykehintaa ei sovelleta, mikäli liittymä kuuluu normaalia kalliimman liittymismaksun palautusehdon tai aluehinnoittelun piiriin.

 

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät

Jos liittymän sijainti on yllä kuvattujen vyöhykehinnoittelun määrittelyjen ulkopuolella, sen liittymismaksu hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Rakennettavan sähköverkon kustannukset vaikuttavat tällöin liittymän hintaan.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan esimerkiksi uudelle sähköistämättömälle rantakaava-alueelle, jolloin alueen rakentamiskustannukset ja liittyjien määrä vaikuttavat liittymismaksun suuruuteen. Liittymismaksuksi tulee aluehinta, joka on kaikille liittymän ostajille tasapuolisesti sama.

Liittymämyynti
p. 0800 90444 
(arkisin klo 8-16)