Katse tulevaisuuteen

Sivulla kerromme rakennuttamisen pitkän aikavälin suunnitelmista. Käännä sinäkin katseesi tulevaisuuden sähköverkkoon.

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.

Valtaosa siirtohinnasta menee investointeihin sekä kunnossapitoon ja jopa 40 prosenttia siirtolaskusta on veroja.

Energiavirasto valvoo jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja varmistaa toimenpiteillään asiakkaiden tasapuolisen kohtelun, verkkoyhtiöiden kustannustehokkaan toiminnan, kohtuullisen hinnoittelun ja mahdollisimman hyvälaatuisen sähköntoimituksen.

Katso videolta mitä sähköverkossa tapahtuu.

Toimitusvarmuus paranee

Verkostotyöt keskittyvät vahvasti taajamiin, joissa maakaapeloinnilla saadaan nopeasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyiltä turvaan.

Investointien vaikutukset ovat näkyvissä. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on pian säävarman verkon piirissä. Tosin alallamme yksi raju myrsky voi pilata vuoden toimitusvarmuuslukemat, kuten kävi viime vuonna Rauli-myrskyn kanssa. Positiivista siinäkin oli se, että talouksia, joista myrsky katkoi sähköjä oli 10 000–15 000 aikaisempaa vähemmän. Yhä useampi talous pysyi sähkönjakelun piirissä myrskyistä huolimatta.

Vaikka taajamien maakaapelointi on nyt vauhdissa, ei ilmajohtojakaan ole unohdettu. Niillä on oma paikkansa modernissakin verkonrakentamisessa ja niitä rakennetaan tienvarsiin koko ajan. Taitoa tarvitaan taas entistä enemmän, kun verkostotyöt keskittyvät taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueelle.

Töitä tehdään sähköt päällä

Sähkökatkoja vähennetään myös käyttämällä uudenlaisia menetelmiä verkostotöissä. Tämän vuoden teemana on sähkötöiden tekeminen entistä useammin jännitteellisessä verkossa. Erilaisten sauvojen ja muiden jännitetyövälineiden avulla pystytään työskentelemään ilman, että johto-osuudelta katkaistaan sähkö.

Tavoitteena on lisätä näitä jännitetöitä 30 prosenttia aikaisemmasta. Se vähentää olennaisesti asiakkaan kokemaa haittaa, sillä entistä vähemmän sähköjä täytyy katkaista huollon tai rakentamisen takia.

Investointeja tulevaisuutta varten

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.  Kymmenessä vuodessa käytettävissä olevan datan määrä on miljoonakertaistunut. Nyt haasteena on datan hyödyntäminen. Se, miten se toisi entistä enemmän hyötyä myös asiakkaalle.