Katse tulevaisuuteen

Sivulla kerromme rakennuttamisen pitkän aikavälin suunnitelmista. Käännä sinäkin katseesi tulevaisuuden sähköverkkoon.

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.

Valtaosa siirtohinnasta menee investointeihin sekä kunnossapitoon ja jopa 40 prosenttia siirtolaskusta on veroja.

Energiavirasto valvoo jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja varmistaa toimenpiteillään asiakkaiden tasapuolisen kohtelun, verkkoyhtiöiden kustannustehokkaan toiminnan, kohtuullisen hinnoittelun ja mahdollisimman hyvälaatuisen sähköntoimituksen.

Katso videolta mitä sähköverkossa tapahtuu.

Investointeja tulevaisuutta varten

Rakennamme suunnitelmallisesti toimitusvarman sähköverkon ja tietoliikenneverkon yhdistelmää - älyverkkoa. Se on yhteisrakentamisen mielessä järkevää ja samalla mahdollistaa alueemme elinvoimaisuuden tulevaisuudessa.

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.  Kymmenessä vuodessa käytettävissä olevan datan määrä on miljoonakertaistunut. Nyt haasteena on datan hyödyntäminen. Se, miten se toisi entistä enemmän hyötyä myös asiakkaalle.

Toimitusvarmuus paranee

Verkostotöiden painopiste siirtyy taajamien maakaapeloinnin jälkeen tärkeiden runkoverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseen edeten haja-asutusalueelle.

Sähkömarkkinalaki edellyttää toimitusvarmuuden saavuttamista vuoteen 2036 mennessä koko sähköverkon laajuudessa. Keinoja toimitusvarmuuden saavuttamiseksi ovat esimerkiksi maakaapelointi, ilmajohdon rakentaminen tien varteen, automatiikan lisääminen sekä varayhteyksien rakentaminen ja vierimetsien hoito.

Maakaapelointi on ensisijainen ratkaisu vain asemakaava-alueilla taajamissa ja muissa sähköverkon käytön kannalta kriittisissä runkoyhteyksissä. Haja-asutusalueella eli "paremman elämänlaadun alueilla" pyrimme monipuolisesti hyödyntämään edullisempia verkkoratkaisuja.

Jos koko sähköverkko uusittaisiin pelkästään maakaapeloimalla, tulisivat investointikustannukset haja-asutusalueilla olemaan yli kaksinkertaiset nykyiseen suunnitelmaan verrattuna. Rakentamisen tekniikan valintaan vaikuttavat alueellinen asiakasmäärä sekä sähkön käytön määrä ja toki yhteiskunnalle tärkeiden kohteiden sähkönjakelun turvaaminen. Tavoitteena on teknistaloudellisin ratkaisu, jotta paineet hinnankorotuksiin jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Investointien vaikutukset ovat näkyvissä. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on toimitusvarman verkon piirissä.

Tammi-helmikuussa 2019 koetussa lumikuormatilanteessa - sen pahimmassakin vaiheessa sähköttömien asiakkaiden määrä jäi noin kolmasosaan aiemmasta vuoden 2011 koettelemuksesta. Taajamissa lumikuormien seurauksena sähkökatkoja koettiin onneksi vain murto-osa vuoden 2011 lumikuorma-tilanteeseen verrattuna.

Vaikka taajamien maakaapelointi on nyt vauhdissa, ei ilmajohtojakaan ole unohdettu. Niillä on oma paikkansa modernissakin verkonrakentamisessa ja niitä rakennetaan tienvarsiin koko ajan. Taitoa tarvitaan taas entistä enemmän, kun verkostotyöt keskittyvät taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueelle.

Töitä tehdään sähköt päällä

Sähkökatkoja vähennetään myös käyttämällä uudenlaisia menetelmiä verkostotöissä. Tämän vuoden teemana on sähkötöiden tekeminen entistä useammin jännitteellisessä verkossa. Erilaisten sauvojen ja muiden jännitetyövälineiden avulla pystytään työskentelemään ilman, että johto-osuudelta katkaistaan sähkö.

Tavoitteena on lisätä näitä jännitetöitä 30 prosenttia aikaisemmasta. Se vähentää olennaisesti asiakkaan kokemaa haittaa, sillä entistä vähemmän sähköjä täytyy katkaista huollon tai rakentamisen takia.