Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Pientuotannon liittämisestä verkkoon tehdään sopimus verkonhaltijan kanssa.

 

Ota yhteys alueella toimivaan verkkoyhtiöön ennen laitteiston hankintaa. Verkkoon liittämisestä tulee tehdä sopimus verkonhaltijan kanssa.

Miten aurinkopaneelit liitetään sähköverkkoon?

Energiateollisuus ry on tuottanut verkostosuosituksen, jonka tarkoituksena on helpottaa pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisprosessia kaikkien asianosaisten kannalta. Suositus käsittää liittymisen tekniset vaatimukset ja kokoaa tietoa tarvittavista sopimuksista, mittauksesta, kustannusten jakautumisesta sekä mikrotuotannon markkinoille pääsystä. Suosituksessa on rajauduttu tarkastelemaan vain erittäin pienimuotoista sähköntuotantoa, mikrotuotantoa.

Yleistietolomakkeella ilmoitetaan verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän, nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston liittämistä varten. Lomakkeen voit täyttää itse tai sen voi antaa täytettäväksi laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle.

Huom! Yleistietolomake toimii parhaiten IE-selaimella. Täytetyn lomakkeen voit palauttaa meille sähköpostilla liittymamyynti@sssoy.fi

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-16)

Asioi verkossa