Jaala: Metsäkylän työmaa

Tältä sivulta löydät tietoa Jaalan Metsäkylän ja Hausaniemen suunnalla keväällä 2024 alkavasta verkostotyömaasta.

Kerromme työmaan etenemisestä tekstiviesteillä – palautteesi on meille tärkeää

Metsäkylän työmaan alueen asukkaat saavat työmaan etenemisestä tietoa tekstiviestitse hankkeen aikana. Tekstiviestitiedotus on Järvi-Suomen Energian uusi keino viestiä työmaista. Sitä testattiin viime vuonna yksittäisessä hankkeessa. Tänä vuonna tekstiviestit ovat käytössä kymmenellä työmaalla. Tavoitteena on, että asukkaat saisivat jatkossa enemmän tietoa heitä lähellä olevista verkostotyömaista.

Voit jättää ajatuksia ja ideoita oheisen linkin takana löytyvään lomakkeeseen, niistä on meille apua jatkokehityksessä. Kiitoksia!

Jos et tahdo viestejä, voit perua ne vastaamalla saamaasi tekstiviestiin POISTU.

Avaa palautelomake

Jaalassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt keskitymme haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin ja ilmajohtolinjojen siirtoon metsistä teiden varsiin.

Hankkeessa parannetaan alueen sähköntoimitusvarmuutta sekä sähkönlaatua maakaapeloimalla vanhoja keskijänniteilmajohtoja. Investointi luo seudulle rengasyhteyden, mikä on tärkeä parannus alueen sähkön toimitusvarmuudelle.

Alueella on käynnissä parhaillaan maastosuunnittelu, ja rakentamistyöt alkavat keväällä  2024.  Valmista on määrä olla 2024 marraskuun lopussa. Purkutöitä tehdään talvella 2024-2025,  ja loput viimeistelytyöt tehdään keväällä 2025.

Työmaan sisältö

  • Keskijännite-ilmajohto 0,6 km
  • Keskijännite-kaapelointi 11,9 km
  • Pienjännite-kaapelointi 21,2 km
  • Pienjännite-ilmajohto 1,6 km
  • Kuitukaapelointi 14,8 km
  • Muuntamoita 12 kpl

2024 Huhtikuu: maakaapeloinnit ovat alkaneet

Työmaan maakaapelin kaivuut alkoivat viikolla 16 Mettikyläntien alueella. Alueella liikkuvien on hyvä huomioida työkoneiden työskentely ja noudattaa varovaisuutta työkoneiden läheisyydessä.

2024 Kesäkuu: Työt etenevät

Maakaapelin kaivuutyöt etenevät kesä-heinäkuun vaihteessa Hausanniementien alueelle.