Järvi-Suomen Energian somearvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Järvi-Suomen Energia Oy
Otto Mannisen katu 6
50101 Mikkeli
Y-Tunnus: 0981408-6

2. Osallistumisaika
Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan julkaisussa ilmoitetulla tavalla. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Arvontaan voidaan osallistua myös rekisteröitymällä pyydettyyn palveluun.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 1-2 vk kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla.

5. Arvontapalkinto
Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä. Palkinto toimitetaan voittajan tai voittajien haltuun joko niin, että voittaja noutaa palkinnon tai se lähetetään hänelle postitse. Sopiva toimitustapa sovitaan voittajan kanssa.

Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Järvi-Suomen Energia Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen
Järvi-Suomen Energia Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Arvonnan yhteydessä käytettäviä henkilötietoja ei hyödynnetä suoramarkkinoinnissa tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla tietosuojaselosteesta.