Hallinnollisia tietoja

Järvi-Suomen Energia Oy toimii osana Suur-Savon Sähkö -konsernia. Yhtiön omistaa Suur-Savon Sähkö Oy. Järvi-Suomen Energia Oy harjoittaa emoyhtiöltä vuokraamissaan verkoissa alue- ja jakeluverkkotoimintaa ja toimii näiden verkkojen verkonhaltijana omalla vastuualueellaan. 

  • liikevaihto vuonna 2019 noin 100 miljoonaa euroa
  • henkilöstömäärä tällä hetkellä 15 työntekijää
  • asiakkaita Järvi-Suomen Energialla on yli 100 000
  • jakeluverkkoon ja verkkopalveluiden kehittämiseen käytetään noin 50 miljoonaa euroa vuosittain
  • yhtiö huolehtii noin 27 000 km pituisesta sähkönjakeluverkosta
  • yhtiö omistaa 20 prosentin osuuden sähköverkon valvontaa ja operointia harjoittavasta Enerva Oy:stä
  • kumppanuusverkostossa toimii kymmeniä alueellisia ja valtakunnallisia yrityksiä
  • yhtiön rooli on merkittävä sen kannatellessa tärkeän infran toimintoja, yhdessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa
  • emoyhtiö Suur-Savon Sähkön omistavat valtaosin kunnat, yhteisöt, Suur-Savon energiasäätiö sekä yksityishenkilöt