Luvassa valoisa yhteinen tulevaisuus

Mitä tarkoitamme, kun puhumme elinvoimaisesta Järvi-Suomesta? Millaisena rakkaan kotiseutumme näemme vuosikymmenen päästä? Näitä kysymyksiä pohdiskelin vuoden aluksi, vaikka mielessä ne ovat ympäri vuoden.

Arto Pajunen
Julkaistu: 20.1.2020 12.18
Sähköverkko

Se, mikä kotiseudullamme on nyt hyvää ja arvokasta, on sitä taatusti tulevaisuudessakin. Oikeastaan juuri sitä mekin olemme varmistamassa ja ennen kaikkea parantamassa: elinvoimaista Järvi-Suomea sukupolviksi eteenpäin. Millaisena itse näen lähitulevaisuuden Järvi-Suomen?  

Minulle Järvi-Suomi näyttäytyy tulevaisuudessakin puhtaan luonnon ja vesistöjen alueena, joka on helposti saavutettavissa. Toimivat ja huolellisesti ylläpidetyt tie-, energia-, tietoliikenne ja vesiverkot mahdollistavat luontoarvoihin ja paikalliseen pienyrittäjyyteen perustuvan palvelurakenteen.  

Hyvä paikka asua tai lomailla  

Yritykset luovat liiketoiminnan, mutta elinvoiman luovat ihmiset. Viihtyivät he sitten seudullamme pysyvästi tai osa-aikaisesti.  Loma-asukkaiden rooli on tulevaisuutemme kannalta aivan yhtä tärkeä kuin meidän paikallistenkin. Esimerkiksi talvimatkailu hiihdon, luistelun ja eräretkeilyn kautta on tullut aikaisempaa vetovoimaisemmaksi tekijäksi.  

Ainutlaatuinen luonto on rakentajalle haastava jatkossakin  

Upea luontomme on lajissaan ainutlaatuinen, arvokas ja rakentajalle haastava. Asiakkaamme ovat levittäytyneet ympäri koko aluetta, kun esimerkiksi Lapissa verkkoyhtiön asiakkaat ovat teiden tai jokien varrella. Lapin erämaissa laajat alueet ovat lisäksi asumattomia.  

Vesistöt, kiviset maat ja kallioiset rannat tekevät etenkin kaapeliverkon rakentamisesta haastavaa. Tätä varten tarvitaan mm. lauttoja saarien sähköistämiseen. Meillä on yli kaksituhatta asiakasta 863 saaressa. Näihin koteihin ei ole tie- tai lauttayhteyttä. Tämä tuo luonnollisesti oman haasteena vikojen korjaukseen ja verkon huoltoon.  

Haasteet ratkaistaan yksi kerrallaan  

Paitsi varmuutta ja vakautta, te asiakkaamme odotatte meiltä tutkimusten kykyä reagoida muutoksiin ja elää vahvasti ajassa. Muuttuvien tarpeiden tunteminen energiansiirron ja muun infran, kuten tietoliikenteen osalta onkin keskeistä hyvän asiakassuhteen rakentamisessa myös tulevaisuudessa.   

Onnistuminen tässä työssä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vain yhteistyön kautta asiakkaidemme haluamat palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti myös harvaan asutuilla alueilla. Yhteistyö ei ole tulevaisuutta, vaan vahvasti tätä päivää. Jo nyt toimimme melko tiiviisti esimerkiksi valokuitujen yhteisrakentamisessa, mutta vesihuollon järjestäminen on vielä varsinkin haja-asutusalueella keskeneräinen.  

Tyytyväinen asiakas auttaa jaksamaan eteenpäin  

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä ja teidän asiakkaidemme ajatuksia työstämme säännöllisesti. Tiedämme, että palvelumme luotettavuus ja kustannustehokkuus ovat teille niitä tärkeimpiä kriteerejä, joilla arvioitte verkkoyhtiömme toimintaa. Tiedämme myös, että meillä on edelleen parantamisen varaa. Se on aivan luonnollista eteenpäin katsovalle yritykselle.  

Energiaviraston arvioinnin perusteella olemme onnistuneet toimintamme tehokkuudessa viidenneksi parhaiten lähes 80 verkkoyhtiön joukossa. On selvää, että ilman asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä yritys ei voi pidemmän päälle menestyä.  

Sähkön laadusta huolehtiminen ja kustannustietoisuus ovat luonnollisesti toiminnassamme päällimmäisenä myös tulevaisuudessa. Tiedämme, että tämän kaiken yhteensovittaminen kysyy toisinaan myös kärsivällisyyttä.  

 Lämmin kiitos siitä.  

Sähkön siirtoliiketoiminnan kaikista kustannuksista yli 80 % on kiinteitä kustannuksia. Nämä kustannukset katetaan perusmaksulla. Lisäksi laskutamme energian siirron käytetyn energiamäärän mukaan. Tähän maksuun lisätään sähkövero.

Näiden lisäksi maksat käyttämästäsi sähköenergiasta valitsemallesi sähkönmyyjälle.