Vakiokorvaus

Mikäli yhtäjaksoinen keskeytys sähkönjakelussa on kestänyt vähintään 12 tuntia, on sinulla oikeus saada siitä vakiokorvausta.

Hae vakiokorvauksen tarkistusta lomakkeella

Näin vakiokorvaus määräytyy

Vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta verkkopalvelumaksustasi ja keskeytyksen pituudesta. Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Yksittäisen verkkopalvelun keskeytyksen osalta maksettava vakiokorvauksen enimmäismäärä on enintään 2 000 euroa.

Vakiokorvaus hyvitetään kyseisen sähkön käyttöpaikan tulevista laskuista. Jos hyvitettävä summa on suurempi kuin laskun loppusumma, siirtyy loppuhyvitys seuraavalle laskulle. Hyvitys suoritetaan automaattisesti ja se ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

Keskeytyksen pituus vaikuttaa korvaukseen

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta on:

  • 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 12–24 tuntia
  • 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 24–48 tuntia
  • 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 48–72 tuntia
  • 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 72–120 tuntia
  • 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 120–288 tuntia
  • 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut yli 288 tuntia

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon oman käyttöjärjestelmän kautta tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta. Keskeytysaika päättyy, kun vika on korjattu.

 

Vaikutusmahdollisuuksilla on merkitystä

Jos sähkönjakelun keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Verkkoyhtiön automaattinen verkonvalvonta ei kata asiakasta lähellä olevaa pienjänniteverkkoa, eli verkkoa jakelumuuntajalta asiakkaan keskukselle. Muistathan, että asiakas on tilanteeseen nähden kohtuullisessa ajassa velvollinen ilmoittamaan sähkönjakelun häiriöstä. Keskeytyskorvausta aloitetaan laskemaan siitä hetkestä, kun verkkoyhtiö saa tiedon häiriöstä. Voit tarkistaa häiriökartastamme keskijänniteverkon vikojen piirissä olevat jakelumuuntajat.

Työturvallisuus huomioidaan aina sellaisissa tapauksissa, joissa vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta sitten, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa. Tällaisia tapauksia voivat olla esim. rajut myrskyt, joissa korjaajat ovat vaarassa jäädä kaatuvien puiden alle.

Maksamme sähkömarkkinalain mukaisen vakiokorvauksen yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta automaattisesti. Kun olemme laskeneet korvauksen, näet sen hyvityksenä seuraassa laskussasi. Jos et kuitenkaan ole saanut hyvitystä sähkölaskussasi, voit hakea korvausta oheisella lomakkeella. Voit ottaa meihin yhteyttä lomakkeella myös silloin, kun olet jo saanut hyvityksen, mutta sen määrä vaatii tarkistusta.