Yhteisrakentamisesta hyötyvät kaikki

Valokuitu on nopeimpia tiedonsiirtotekniikoita, joita ihminen on tähän mennessä keksinyt. Kuitukaapelin sisällä kulkee suuri määrä pieniä valokuituja, jotka ovat hiustakin ohuempia. Kuidut ovat nimensä mukaan tehty oikeasti lasista, mutta kuitujen ohuus mahdollistaa kaapelin taipuisuuden.

Valokuitutekniikka on halventunut ajan saatossa ja tullut aina vain laajempaan käyttöön. Kuituverkon laajentamista hidastaa enimmäkseen sen rakentamisesta koituva hinta. Valokuitu piilotetaan usein sähkömaakaapelin tapaan maan alle ja kaivaminen on kallista. Sähkömaakaapelin rakentamisessa kaivaminen maksaa hieman yli puolet urakoiden kokonaishinnasta. Siksi kaivamisessa kannattaa tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä ja laittaa kaivantoon kaikki kerralla.

Sähköverkkoyhtiöt ympäri Suomen tekevät yhteistyötä muun muassa tietoliikennetoimijoiden kanssa. Tätä kutsutaan yhteisrakentamiseksi. Toimijat pyrkivät tarjoamaan ja rakentamaan valokuituyhteyksiä samoille alueille, minne sähköverkon maakaapelointia ollaan myös tekemässä. Näin kalliita kaivuukustannuksia voidaan jakaa sähköverkkoyhtiöiden ja tietoliikennetoimijoiden kesken. Yhteistyöstä hyötyvät myös seudun asukkaat, joiden tarjolle tulee valokuituliittymiä edullisemmilla rakennuskustannuksilla. Lisäksi yhdellä kertaa rakentaminen minimoi häiriön alueen asukkaille ja muulle ympäristölle. 

Järvi-Suomessa rakennetaan valokuitua vilkkaasti

Teemme verkkoalueellamme yhteistyötä kaikkien kiinnostuneiden tietoliikennetoimijoiden kanssa. Tällaisia alueellisia toimijoita ovat muun muassa MPY, BLC Telecom sekä Järvi-Suomen Valokuitu. Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia yhteisrakentamiseen. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä Järvi-Suomen ja erityisesti maaseudun elinvoimaisuuden kannalta. Luotettavat yhteydet antavat mahdollisuuden etätyöskentelylle, viihdepalveluille ja esimerkiksi tulevaisuudessa etänä tapahtuville terveydenhuollon palveluille.

Myös meille valokuituverkko on avainasemassa sähköverkon hallinnassa ja valvonnassa. Tämän päivän sähköverkko on korkean teknologian älyverkko, jonka etäohjaamisessa käytetään luotettavia ja tietoturvallisia tietoliikenneyhteyksiä. 28 000 km pituinen sähköverkko on valtaosin kaukokäytettävä ja valvottu etänä valokuituverkolla yhdistetyillä kymmenillä sähköasemilla ja ympäri verkkoa sijaitsevilla tuhansilla kaukokäytettävillä katkaisijoilla ja kuormaerottimilla.

Valokuitua voidaan kiinnittää myös pylväisiin maakaapeloinnin sijasta. Tämä tapa on erityisesti käytössä kallioisilla seuduilla, joissa maahan kaivaminen vaatisi laajoja räjäytystöitä. Pylväsasennus vaatii kuitenkin erityistä vahvistettua kuitukaapelia, joka kestää paremmin säätä ja mahdollisia muita vaikutuksia. Jos valokuitukaapeli katkeaa, on päiden yhdistäminen takaisin toisiinsa paljon vaikeampaa kuin sähkökaapelissa. Valokuitu on paremmin suojassa maan alla.