Verkoston jälkityöt tehdään otollisimpaan aikaan – jäätyvä maa siirtää ennallistamistöitä keväälle

Oletko joskus ihmetellyt, miksi syksyllä valmistuneen maakaapeloinnin jälkeen toimettomat pylväät seisovat vielä pystyssä, vaikka lumi on jo maassa. Tai miksi lumen alta paljastuu viimevuotisten verkostotöiden jälkiä. Kaikille työvaiheille on suunniteltu paras aikansa.

Oletko joskus ihmetellyt, miksi syksyllä valmistuneen maakaapeloinnin jälkeen toimettomat pylväät seisovat vielä pystyssä, vaikka lumi on jo maassa. Tai miksi lumen alta paljastuu viimevuotisten verkostotöiden jälkiä. Kaikille työvaiheille on suunniteltu paras aikansa.

Viimeaikaiset sähkön toimitusvarmuuteen tehdyt panostukset ovat pitäneet niin verkkoyhtiöt kuin niiden urakoitsijat kiireisinä vuodet läpeensä. Lumeton kesäkausi käytetään rakentamiseen niin tehokkaasti kuin mahdollista, aina alkukeväästä maan jäätymiseen saakka. Maan ollessa sula aika käytetään maakaapelin kaivamiseen. Talven tullessa kaivuutyöt jäävät, mutta aikaa vapautuu ilmajohdon rakentamiselle, ja vanhan verkon purkutöille. Syksylle ajoittuvissa rakennustöissä kaivuiden jälkien ennallistaminen voi jäädä keväälle.

Lumi ja routa antavat maaperälle suojaa raskaalta kalustolta

Talvisaikaan ei ole järkevää kaivaa kaapelia routaiseen maahan, joten kaivuu-urakoitsijoita työllistävät vanhojen sähkölinjojen purkutyöt. Luminen ja routainen maa helpottaa maastossa liikkumista ja vähentää maastovaurioita. Peltojen viljelyksille ja piha-alueille tulee näin mahdollisimman vähän haittaa. Uuden ilmajohtoverkon rakentaminen on mahdollista talvellakin.

Purettava verkostomateriaali kerätään talteen ja johdot sekä muut komponentit viedään varastopaikalle. Kaikki purkumateriaali lajitellaan kierrätystä varten. Pylväät jäävät tien varteen odottamaan, että niiden hävittämisestä vastaava taho noutaa ne jätteenkäsittelylaitokselle. Maasta purettujen pylväiden kaivannot täytetään talvella ja tarvittaessa piha-alueilla niitä siistitään vielä keväällä.

Keväällä maan kuivahdettua ennallistetaan kaivuupaikat

Kaivuuta ja muuta työkoneilla mylläämistä seuraavat aina ennallistamistoimet. Ennallistamisessa työmaan maaperä pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa. Maata tasoitetaan, kivikasat viedään pois ja käännetty nurmi mullitetaan sekä kylvetään uudet siemenet. Usein nämä työt ehditään tehdä heti rakentamisen valmistuttua, mutta syksyn rakennustöissä ennallistaminen voi jäädä keväälle.

Ennallistaminen aloitetaan lumien sulettua ja maan kuivahdettua niin, etteivät työkoneet aiheuta uusia vaurioita. Ei kannata huolestua, vaikka lumien sulaessa jälkityöt ovat kesken. Urakoitsijamme kiertävät työmaa-alueen läpi, kunhan maasto on kuivanut. Kaivetut alueet tarkistetaan ja ennallistetaan

Usein kysytyt kysymykset verkostorakennuksen jälkitöistä

Järvi-Suomen alueella kaapeleita ja pylväitä käsittelevät meidän lisäksemme myös telecom-yhtiöt. Välillä meille ilmoitetaan myös muiden toimijoiden purkutavarasta. Silloinkin koetamme löytää niille omistajan, jotta jäte saadaan kerättyä pois. Vahinkoja sattuu kyllä meillekin, joten olkaa meihin yhteydessä huomatessanne heinikon peittämiä pylväitä sivuteiden pientareella.

Kyllä. Urakoitsijamme suunnittelijat ovat yhteydessä maanomistajiin ja tekevät maankäyttösopimukset ennen uuden verkon rakentamista. Samalla sovitaan purettavista linjoista ja kulkureiteistä sekä selvitetään maa-alan vapautumisesta, esimerkiksi puun kasvatukseen.

Periaatteenamme on jättää työmaa-alue niin lähelle alkuperäistä tilaa kuin mahdollista. Purkutöissä aiheutuneet mahdolliset vahingot korvataan asiakkaalle.