Verkkopalveluiden hinnat nousevat 1.10.2023 alkaen

Voimakkaasti nousseet kustannukset aiheuttavat Järvi-Suomen Energialle hintojen korotustarpeen. Verkkopalveluhinnat nousevat Järvi-Suomen Energian alueella keskimäärin 8 prosenttia, jolloin verollinen siirtolasku nousee keskimäärin 6,5 prosenttia. Hinnankorotukset kohdistuvat siirto- ja perusmaksuihin ja turvaavat lakisääteisten toimitusvarmuusinvestointien rahoituksen.

Turvaamme alueemme asukkaiden sähkönsaantia uudenlaisessa tilanteessa. Tapahtumat maailmalla, inflaatio, korkojen nousu ja uudenlaiset vaatimukset ovat vaikuttaneet merkittävästi verkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin. Hintojen korotuksella turvaamme sen, että pystymme jatkamaan toimintaamme pitkäjänteisesti ja suunnitelmien mukaisesti uudessa tilanteessa. 

Tarvikkeiden hinnat ovat nousseet jopa 40 prosenttia ja materiaaleista ja komponenteista on ajoittain pulaa. Ilman tehokasta varautumista se voi vaikuttaa korjaustoimintaan merkittävästi. Sähköverkkoa on vahvistettava mahdollistamaan päästöttömän sähköntuotannon hyödyntäminen, mikä on tärkeää hiilivapaata Suomea rakennettaessa. 

Panostamme nyt huoltovarmuuteen varautumalla mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin monella tasolla eri toiminnoissamme. Investoimme sähköverkkoon edelleen mittavasti ja kustannustehokkaasti 40–50 miljoonan euron vuosivauhtia. Sähkön toimitusvarmuustavoitteet tulevat täyttymään ja aikataulut pitävät.

  • kerrostaloasukkaan siirtolasku nousee 7,4 % (3,03 euroa/kk)
  • omakotiasiakkaalla 6,63 % (4,48 euroa/kk) ja  
  • sähkölämmittäjillä 5,55 % (8,05 euroa/kk)

Sähkökatkojen määrä laskee 

Investoinnit näkyvät jo sähkökatkotilastoissa. Taajamat on maakaapeloitu ja haja-asutusalueella maakaapeloinnin lisäksi johtoja siirretään helpommin huollettaviin paikkoihin. 

Tavoitteena on saada sähkökatkojen pituus puoleen tuntiin kuukaudessa vuoteen 2025 mennessä. Nyt keskeytymisaika on jo historian lyhin, 0,6 tuntia kuukaudessa.

Järvi-Suomen Energia -faktat

  • Kunnossapidettävää sähköverkkoa 28 000 kilometriä 
  • Sähköverkkoa asiakasta kohden 277 m (kaupunkiyhtiöt keskimäärin 30 m)
  • Sähköverkkoa päivystetään 24/7   
  • Korjausvalmiudessa 10–14 työntekijää joka yö 
  • Myrskyvalmiudessa yli 100 asentajaa joka yö  
  • Verkostoinvestoinnit 56,1 M€  vuonna 2022
  • Verkostoinvestoinnit työllistävät vuosittain 400 henkilöä pääosin Järvi-Suomen alueella 

VERKKOPALVELUHINNASTO 1.10.2023 alkaen

Verkkopalveluhinnasto 1.10.2023 alkaen PDF-muodossa

Verkkopalveluhinnasto 1.10.2023 alkaen