Verkkopalveluiden hinnat nousivat 1.10.2023 alkaen

Voimakkaasti nousseet kustannukset aiheuttavat Järvi-Suomen Energialle hintojen korotustarpeen. Verkkopalveluhinnat nousevat Järvi-Suomen Energian alueella keskimäärin 8 prosenttia, jolloin verollinen siirtolasku nousee keskimäärin 6,5 prosenttia.

Turvaamme alueemme asukkaiden sähkönsaantia uudenlaisessa tilanteessa. Tapahtumat maailmalla, inflaatio, korkojen nousu ja uudenlaiset vaatimukset ovat vaikuttaneet merkittävästi verkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin. Joudumme valitettavasti tässä tilanteessa turvautumaan verkkopalvelumaksujemme nostamiseen.

 • kerrostaloasukkaan siirtolasku nousee 7,4 % (3,03 euroa/kk)
 • omakotiasiakkaalla 6,63 % (4,48 euroa/kk) ja  
 • sähkölämmittäjillä 5,55 % (8,05 euroa/kk)

Olemme harmissamme siitä, että jouduimme päätymään hintojemme korottamiseen. Toiveenamme oli, että olisimme saaneet lain vaatimat toimitusvarmuusinvestoinnit tehtyä nykyisen hintatason turvin. Maailmantilanteesta johtuva yleinen hintojen nousu on aiheuttanut sen, että myös verkostoinvestoinneissa samalla rahalla saa vähemmän kuin ennen. Komponentteissa ja materiaaleissa hinnat ovat nousseet parhaimmillaan jopa 40 prosenttia, ja myös työn osuus maksaa enemmän.

Hinnankorotuksilla pyrimme pitämään investointitahtia yllä, jotta ehdimme saada valmiiksi sähkömarkkinalain vaatimat sähköverkon parannukset määräaikaan 2036 mennessä. Investoimme sähköverkkoon edelleen mittavasti ja kustannustehokkaasti 40–50 miljoonan euron vuosivauhtia.

Usein meiltä kysyttyä liittyen hintoihin

Korotuksilla rahoitetaan sähköverkkomme uudistamista säävarmaksi. Verkon rakentaminen on kallista, varsinkin Suomen mäkisimmässä, kallioisimmassa että vetisimmässä osassa. Meillä on sähköverkkoa 28 000 kilometriä, josta uudistamme tuhat kilometria vuodessa. Työ maksaa noin 50 miljoonaa euroa vuosittain.

Aloitimme työt 2013 ja laki velvoittaa, että valmista on 2036. Koko urakan hinta on yli 800 miljoonaa euroa.

Toimitusvarmuusinvestoinnit rahoitetaan teiltä asiakkailtamme saaduilla verkkopalvelumaksuilla, ja lisäksi lähes vuosittain on jouduttu ottamaan myös lainaa kustannuksien kattamiseksi.

Valitettavasti ei kovinkaan paljoa. Sähköverkkoyhtiöt ovat alueellaan luonnollisia monopoleja, koska ei ole järkevää rakentaa useita rinnakkaisia sähköverkkoja. Sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta meidän tehtävämme on kuljettaa se luoksesi.

Voit vaikuttaa verkkopalvelumaksusi suuruuteen säätelemällä sähkönkulutustasi ja varmistamalla, että sinulla on kiinteistössäsi sopivin verkkopalvelutuote. Pääsulakkeen koko vaikuttaa suoraan perusmaksusi suuruuteen, varmista ettei kiinteistössä ole vanhastaan liian suurta sulakekokoa. Selvittämisessä sinua auttaa asiakaspalvelumme.

 

Verkkopalvelumaksuilla eli siirtomaksuilla kustannetaan 28 000 mittaisen sähköverkkomme korjaaminen, kehittäminen ja kunnossapito. Ohessa tiiviisti, mitä kaikkea se sisältää:

Verkkopalvelumaksu kattaa

 • 1000 kilometriä uutta toimitusvarmaa verkkoa vuosittain 2036 mennessä.
 • Jakelun vaatiman sähköverkon rakentamisen, johtokatujen vuokrauksen maanomistajilta ja ylläpidon raivauksineen. Esimerkiksi 1000 kilometriä metsurien tekemää johtokatujen raivaustyötä.
 • Sähköverkon kehittämisen, älyverkon rakentamisen yhteiskunnan velvoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Laissa määritellyn sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämisen ja tämän vaatimat investoinnit sähköverkkoon. Toiminta työllistää suoraan tai välillisesti noin 400 henkilöä joka päivä.
 • Turvallisen sähkön jakelun eli siirron Fingridin ylläpitämästä valtakunnallisesta kantaverkosta kiinteistösi verkkoalueen sähkönkäyttäjille.
 • Sähköverkon valvonnan ja vikapalvelun 24 tuntia vuorokaudessa sekä vikojen korjauksen kaikissa tilanteissa.
 • Asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut sekä sähkön kulutuksen mittauksen.
 • Asiakaslehden, joka toteutetaan sekä paperisena että sähköisenä versiona.
 • Osuuden valtakunnallisen kantaverkon rakentamisesta ja ylläpidosta muodostuneista kustannuksista.
 • Verot: Verkkopalvelun hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Sen lisäksi asiakkaalta peritään sähköverot, jotka ovat arvonlisäveron alaisia eli asiakas maksaa myös sähköveron osuudesta arvonlisäveroa. Kaikki verot tilitetään eteenpäin valtiolle.
 • Vastuullisen yritystoiminnan vaatimusten täyttämisen. Toimintamme on katseet ja tarkastelut arvioinnit kestävää, läpinäkyvää ja aitoa.

Sähkönsiirto on viranomaisten valvomaa toimintaa.

Sähkönsiirto on Suomessa luonnollinen monopoli. Se tarkoittaa, että kullakin alueella on vain yksi sähköverkkoyhtiö. Sähkönsiirtoa ei siis voi kilpailuttaa samalla tavalla kuin sähköyhtiötä.

Tällä luonnollisella monopolilla on haluttu varmistaa laadukas ja tasapuolinen sähkönjakelu kaikkialle Suomeen. Energiavirasto valvoo tiukasti, että kaikkia sähköverkkoasiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, ja etteivät hinnat ole kohtuuttomat. Raportoimme jatkuvasti toiminnastamme, rakentamisestamme ja tehokkuudestamme viranomaisille.

Jos sähköverkkoa tehtäisiin pelkästään markkinaehtoisesti kysynnän ja bisneksen ehdoilla, ei meillä luultavasti olisi näin laajaa ja toimivaa sähköverkkoa myös haja-asutusalueilla. Meillä on velvollisuus liittää asiakas kuin asiakas sähköverkkoon kohtuullisella, viranomaisen valvomalla hinnalla.

Sähköverkon muuttaminen kauttaltaan toimitusvarmaksi on suuri urakka. 28 000 kilometriä mittaisesta verkostamme ovat nyt käynnissä juuri haja-asutusalueen investoinnit, kun taajamien ja niiden välisten yhteyksien uudistus saatiin valmiiksi.

Säävarmuus ei valitettavasti näy heti kaikilla asiakkailla. Uudistustyö keskittyy nyt haja-asutusalueella pääasiassa alueiden välisten runkoyhteyksien varmistamiseen, jotta myrskyissä vältyttäisiin suurten alueiden pimenemiseltä kerralla.

On tehokkaampaa varmistaa ensin kyläkuntiin sähköä kuljettavat runkoyhteydet, ja siirtyä sitten vasta yksittäisten talojen varmistamiseen. Toki myös säälle alttiita pienempiäkin linjoja uudistetaan koko ajan, mutta pääpaino on runkoyhteyksissä.

Sähkönsiirrossa hintoihin vaikuttavat asiakkaiden määrä ja sähköverkon pituus. Kaupunkien sähköverkoissa on paljon maksavia asiakkaita, mutta vähän verkkoa. Niin sanotuilla maaseutuyhtiöillä, joihin mekin kuulumme, asia on päinvastoin. Meillä verkkoa on paljon, mutta asiakkaita taas vähän. Toimialueellamme sijaitsee vain yksi kaupunki, Savonlinna. Sähkön tuominen valtaosan asiakkaistemme luokse vaatii siis pitkiä verkko-osuuksia ja paljon työtä.

Kaupungeissa sähköverkko on yleensä myös toimitusvarmaa ennestään. Kaungeissa sähkölinjat on rakennettu valmiiksi maan alle, joten toimitusvarmuuteen ei tarvitse investoida. Meillä on historiallisesti suosittu ilmajohtoa, jotta verkko saatiin ulotettua maaseudun sähköistyksen aikaan 40-80-luvuilla seudun joka kolkkaan kohtuullisilla kustannuksilla.

Sähköverkkoyhtiöt ja niiden toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia.

Hintojaan laskevilla sähköverkkoyhtiöillä ei välttämttä ole tarvetta sähköverkkonsa uudistamiseen. Verkkoyhtiöllä voi myös olla lyhyt sähköverkko ja paljon asiakkaita, joiden kesken kustannukset jakautuvat.

Energiavirasto valvoo sähköyhtiöiden hinnoittelua, ja voi edellyttää hintojen laskua jos ne ovat liian korkeat suhteessa kustannuksiin.

 

Sähkökatkojen määrä laskee 

Investoinnit näkyvät jo sähkökatkotilastoissa. Taajamat on maakaapeloitu ja haja-asutusalueella maakaapeloinnin lisäksi johtoja siirretään helpommin huollettaviin paikkoihin. 

Tavoitteena on saada sähkökatkojen pituus puoleen tuntiin kuukaudessa vuoteen 2025 mennessä. Nyt keskeytymisaika on jo historian lyhin, 0,6 tuntia kuukaudessa.

Järvi-Suomen Energia -faktat

 • Kunnossapidettävää sähköverkkoa 28 000 kilometriä 
 • Sähköverkkoa asiakasta kohden 277 m (kaupunkiyhtiöt keskimäärin 30 m)
 • Sähköverkkoa päivystetään 24/7   
 • Korjausvalmiudessa 10–14 työntekijää joka yö 
 • Myrskyvalmiudessa yli 100 asentajaa joka yö  
 • Verkostoinvestoinnit 56,1 M€  vuonna 2022
 • Verkostoinvestoinnit työllistävät vuosittain 400 henkilöä pääosin Järvi-Suomen alueella 

Verkkopalveluhinnasto 1.10.2023 alkaen PDF-muodossa

Verkkopalveluhinnasto 1.10.2023 alkaen