Vastuullisuus ei ole sanahelinää vaan mitattavia tekoja

Vastuullisuus on valintoja, tavoitteita, suunnitelmia ja mitattavia tekoja, jotka kertovat tavoitteiden saavuttamisesta. Niin ainakin meillä. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Meillä vastuullisuuden johtoajatuksena on huolehtia alueemme toimintaedellytyksistä ja edistää elinvoimaisuutta Järvi-Suomessa. Edistämme kestävää kehitystä suosimalla hiilineutraaleja valintoja. Peruspalveluita tuottavana yhtiönä vastaamme tärkeästä tehtävästä, alueen sähkönjakelusta. Kehitämme palveluja ja toimintaa ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Meillä on ohjelma, prosessit ja mittarit. Vaadimme vastuullista toimintaa myös kumppaneiltamme. Yhdessä rakennamme yhteiskuntaa, jossa on hyvä elää ja asua.

Vastuullisuusraportti kertoo tasapuolisesti yrityksen myönteisistä sekä kielteisistä sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Raportin avulla kerrotaan vaikutuksista sidosryhmiin ja ympäristöön sekä vastuullisuustavoitteistaan ja niiden onnistumisesta. Jotta yrityksen suoriutumista raportoitavista asioista voidaan verrata muihin organisaatioihin, raportoinnin lähtökohtana on hyvä käyttää yleisesti käytössä olevaa ohjeistoa. Kansainvälisesti käytetyin yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston on kehittänyt Global Reporting Initiative (GRI). 

Konsernitasolla raportoimme ensimmäistä kertaa vuoden 2019 tiedot Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti. Vastuullisuustyön teemat ovat: ihmiset ja yhteisö, asiakkaan energian saanti, ympäristö ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Me Järvi-Suomen Energiassa noudatamme yhteistä ohjelmaa. Meillä on omat tavoitteemme ja mittarit, joilla tuloksia mitataan ja joihin olemme sitoutuneet. Rakennamme vuosittain noin 1 000 kilometriä sähköverkkoa, jolla parannamme asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta. Hallussamme on noin 27 000 kilometriä sähköverkkoa, joka kulkee keskellä kauneinta Järvi-Suomea. Kehitämme viestintäämme entistä asiakaslähtöisemmäksi ja ymmärrettäväksi.  Vastuullisuuden teemat vaikuttavat toimialueella kaikkien asiakkaidemme energiansaantiin ja energiaan liittyviin palveluihin, luonnon ja ympäristön tilaan ja alueemme työllisyyteen. Mittaamme mm. toimitusvarmuutta, asiakastyytyväisyyttä, imagoarvoa ja someviestintään sitoutumista.

Mittarit ohjaavat toimintaamme ja antavat uutta viestittävää. Kerromme tulevaisuudessa tarkemmin näistä vastuullisuuden mittareista ja tavoitteiden täyttymisestä.

Lue lisää vastuullisuudestamme.

Vastuullisuusraportti ilmestyy osana Suur-Savon Sähkön sähköistä vuosikertomusta. Katsauksessa on mukana GRI-indeksi, raportointiperiaatteet sekä sidosryhmä- ja johtamistapataulukot. Viime vuoden raporttiin pääset tutustumaan tästä.