Varaudumme lauantaille ennustettuun myrskyyn

Ennusteiden mukaan lauantaina Järvi-Suomen Energian alueella on tiedossa puuskatuulta, joka voi aiheuttaa sähkönjakeluun vikatilanteita.

Olemme aloittaneet varautumisen myrskytilanteeseen.

Puuskatuulet voivat ennusteiden mukaan nousta jopa 22–24 metriin sekunnissa. Olemme siirtyneet keltaiseen valmiustilaan, vikapalvelun ja verkon valvonnan resursseja on valmistauduttu lisäämään ja asentajien varallaoloa on lisätty viikonlopuksi.

Arvion mukaan laajoja sähkökatkoja ei kuitenkaan ole odotettavissa. Lehdetön puusto ja routainen maa vievät myrskyltä osan voimasta. Myös toimitusvarmuuteen tehdyt investoinnit osaltaan vähentävät häiriöitä. Arviomme mukaan pienemmissä myrskytilanteissa sähköhäiriön kokeneiden asiakkaiden määrä on pudonnut kolmannekseen verrattuna tilanteeseen ennen tehtyjä investointeja.

Keskijänniteverkon tilaa voi seurata internet-sivujemme häiriökartalta. Tilannetietoa välitämme myös some-kanaviemme Facebookin (@jarvisuomenenergia) ja Twitterin (@jarvisuomenene) kautta.