Valokuitu osana sähköverkkoa

Kun maata kaivetaan sähkökaapelia varten, mukaan laitetaan entistä useammin myös valokuitu. Paitsi verkkoyhtiön omaa tiedonkulkua varten, valokuitu on valmiina nopeuttamaan myös alueen muuta tietoliikennettä. Yhteistyöllä tietoliikenneoperaattoreiden kanssa haetaan kustannustehokkuutta rakentamiseen.

Viimeistään lisääntyneen etätyön aikana on käynyt selväksi, kuinka tärkeä asia toimiva nettiyhteys on arjen sujuvuudessa niin töissä, kotona kuin mökilläkin.  Sähkö ja tietoliikenne kulkevat käsikädessä ja kumpaakin tarvitaan. Valokuitu mahdollistaa nopean tiedonkulun ja parantaa osaltaan myös sähkön toimitusvarmuutta. Samalla se antaa vauhtia uudenlaisten palveluiden kehittämiselle.

  • Viimeisen kymmenen vuoden aikana sähköverkosta kerättävän datan määrä on meillä miljoonakertaistunut. Valokuitu on tärkeä osa älyverkkoa, sillä tarvitsemme jo pelkästään omaa toimintaamme varten nopean tietoliikenneyhteyden. Samalla voimme mahdollisesti rakentaa verkkoa myös tietoliikenneoperaattoreiden tarpeisiin. Viime vuosien aikana rakennettavan valokuituverkon määrä onkin kaksinkertaistunut aikaisemmasta. Suunnitelmien mukaan vuoteen 2036 mennessä asennamme valokuitua alueelle 5 000 km, kertoo verkostopäällikkö Mika Matikainen.

Tärkeänä tavoitteena on edistää Järvi-Suomen alueen digitalisaatiota. Valokuitua asennetaan maakaapelin rinnalle yhteisrakentamisessa paikallisten operaattoreiden käyttöön, täydentämään heidän omaa verkkoaan. Se mahdollistaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien käyttöönoton entistä laajemmalla alueella ja useimmille asiakkaille.

Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat avain alueen kehittymiseen. Suur-Savon Sähkö on mukana useissa maakunnan digivalmiuksia parantavissa hankkeissa. Esimerkkinä siitä Etelä-Savon Maakuntaliiton vetämä hanke, joka yhdisti kolme tietoliikenneverkkojen rakentajaa, MPY:n, BLC:n ja Suur-Savon Sähkö-konsernin. Hankkeessa mallinnettiin ja löydettiin potentiaalisia tilaajaverkkoalueita, jotka voivat hyödyntää yhdessä rakennettua tietoliikennerunkoverkkoa. Hankkeen avulla voidaan hyödyntää myös laajakaistarakentamiseen mahdollisesti saatavilla olevia julkisia tukia ja maksimoida yhteisrakentamisen hyödyt. 

  • Valokuidun asentaminen on kumppanuutta ja kehitystyötä seudun ja ihmisten hyväksi, jotta elämä sujuu ja alue pysyy elinvoimaisena. Näin mahdollisimman moni voi tehdä vaikkapa etätöitä ja nauttia upeasta luonnosta niin kotona kuin mökilläänkin, miettii Matikainen.