Uusi hinnoittelumalli on kehitteillä verkkopalveluihin

Sähkön jakeluverkkojen palvelujen hinnoittelua yhdenmukaistetaan. Verkkopalvelumaksussa huomioidaan tulevaisuudessa siirretyn sähkön määrän lisäksi käytetyn sähkön huipputeho. Toteutumisesta ei ole vielä tarkkaa päivämäärää.

Uuden hinnoittelumallin tavoitteena on paitsi oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus, myös mahdollisuus energiansäästöön ja järkevää sähkönkäyttöä tukevien palveluiden kehittämiseen.  

Sähkönkäytön huipputehon huomioiva hinnoittelumalli eli tehohinnoittelu 

Tarkoituksena ei ole nostaa sähkön verkkopalvelumaksua, vaan muuttaa sen rakennetta. Verkkopalvelumaksu muodostuu tällä hetkellä verojen lisäksi kiinteästä perusmaksusta (€/kk) ja energiankäytön määrän mukaan laskutettavasta siirtomaksusta (snt/kWh). Uuden hinnoittelumallin mukaan näiden osuus vähenee, mutta rinnalle tulee kolmas, käytetyn sähkön tuntitehoon perustuva tehomaksu (€/kW). Se tulee maksuun vain siinä tapauksessa, että sähkönkäytölle asetettu kynnysteho ylittyy. Suunnitteilla olevan hinnoittelumallin mukaan sähkön käytölle asetetaan kynnysteho, joka voi olla esim. 5 kW tai 8 kW. Toteutuneesta kynnystehon ylittävästä sähkönkäytöstä laskutetaan tehomaksu, joka perustuu kuukausikohtaisesti esim. kolmen suurimman tunnin keskiarvoon. Tehomaksu on kuukausikohtainen, joten talviaikaiset tehohuiput eivät vaikuta kesäajan laskutukseen.  

Mitä muutos tarkoittaisi meille sähkönkäyttäjille

Käytännössä tehomaksun perusteena oleva kynnysteho koskee vain osaa sähkönkäyttäjistä. Merkittävällä osalla sähkönkäyttäjistä sähkönkäyttötehot eivät koskaan yllä tehomaksun kynnystehon yli, olipa vaihtoehto kumpi tahansa.   

Tehohinnoittelussa sähkönkäyttö on taloudellisinta silloin, kun se on mahdollisimman tasaista. Usein vain kulutuspiikit ylittävät kynnystehon ajoittain. Sähkönkäyttöä voi ajoittaa tasaisesti, jolloin piikkejä ei muodostu. Se on kaikkien etu ja edullisinta sähkönkäyttöä asiakkaan kannalta. 

Sähköverkkoon investoidaan toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi merkittäviä summia. Verkko on mitoitettava käytön huipputehon mukaan, jotta sähkö riittää käyttäjälle. Mitä suurempi teho verkossa on, sitä kalliimpaa se on rakentaa. Turhiin kustannuksiin ei ole varaa. Oikeudenmukaisempaa sähkön käyttäjän kannalta on, jos tehosta maksavat enemmän ne, jotka tehoa tarvitsevat.

MIKSI TEHOHINNOITTELUA TARVITAAN 

  • Sähkömarkkinoilla tarvitaan joustoa. Ympäristöystävällinen tuotanto ja sähkön kulutus eivät aina kohtaa ajallisesti. Joustavuus on huomioitava sähköverkon palvelussa. 
  • Kuluttajien sähkönkäyttötavat ovat muuttuneet. Oma energiantuotanto, sähköautojen lataaminen ja energiavarastot lisäävät kulutuksen tehoa ja vaihtelua. 
  • Kuluttajan rooli sähkömarkkinoilla muuttuu aktiivisemmaksi. Sähkön tehosta tulee väline taloudelliseen sähkön ostamiseen.  
  • Verkkopalvelumaksu kaipaa harmonisointia. Vanhentunut sulaketariffi ei ole oikeudenmukainen asiakkaille eikä sähkön siirrosta vastaavalle verkkoyhtiölle.