Turvallista aurinkosähköä

Kun hankit aurinkosähköjärjestelmän luotettavalta ja kokeneelta urakoitsijalta, saat pitkäikäisen aurinkovoimalan.

Puhdas siirtymä ja huoli sähkön hinnasta ovat saaneet yhä useamman kuluttajan innostumaan aurinkosähkön tuottamisesta. Kysyntään on myös vastattu markkinoilla. Omakotitalojen omistajille ja mökkiläisille palveluksiaan tarjoavat niin vakiintuneet sähköurakoitsijat kuin vastikään toimintansa aloittaneet, nimenomaan aurinkosähköurakointiin keskittyvät yritykset. Samalla ovat lisääntyneet myös ongelmat.

Turvallisuusviranomaisten saamissa yhteydenotoissa koettiin viime keväänä selvä piikki. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa nykyisinkin viikoittain useita kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin. Tukesiin on tullut myös ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista asennuksista.

Monenlaisia ongelmia

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä asennustöissä, että käyttöönottotarkastuksissa. Järjestelmää koskevista teknisistä vaatimuksista ei ole aina ollut tietoa.

– Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Johdot ovat saattaneet jäädä roikkumaan tai ne on jätetty paneelin alle katon pinnalle, kertoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

Aurinkosähköjärjestelmän pitäisi kestää katolla mekaanista rasitusta ja talviolosuhteita vuosikymmeniä, joten kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, etteivät ne tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana.

Ilman oikeuksia ja käyttöönottotarkastuksia

Asennuksia on joskus tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin. Lisäksi Tukesin tietoon on tullut valvonnassa ilmenneitä tapauksia, joissa sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, ns. oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jätetty kokonaan tekemättä.

Ennen laitteiston käyttöönottoa aurinkosähköjärjestelmälle on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tilaajan tulee saada sähköalan ammattilaisen allekirjoittama käyttöönottotarkastuspöytäkirja, joka on järjestelmän asennuksesta vastaavan urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Pöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön, eli sähkötöiden johtajan, tiedot. Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastukseen liittyy myös erityisiä laitteistokohtaisia testauksia, joiden tulokset ovat osa käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa.

Tähän mennessä ilmenneet ongelmat aurinkovoimala-asennuksissa saattavat olla alan lastentauteja. Kysyntää on paljon, eivätkä siihen vastaamaan pyrkivät uudet yritykset ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa markkinoilla. Alalla on tunnetusti pulaa pätevistä sähköasentajista – varsinkin aurinkosähköjärjestelmiin perehtyneistä. Uudella yrityksellä ei ehkä ole pitkää taustaa sähköurakoinnista, eikä erityisesti aurinkovoimaloista.

Reklamoi ongelmista

Mikäli asiakas epäilee aurinkovoimalan hankittuaan, ettei kaikki ole kunnossa, tulee hänen ensimmäiseksi reklamoida urakoitsijalle. Jos asia ei etene suotuisasti, voi Tukesin rekisteristä ottaa kolmannen osapuolen sähkölaitteistotarkastajan arvioimaan asennusta. Kuluttajan ja yrityksen välisessä kaupassa voi olla yhteydessä kuluttajaviranomaiseen.

Tukesissa on käynnistetty viime syksynä projekti arvioimaan kuluttajille asennettujen pienten aurinkosähköjärjestelmien teknistä vaatimustenmukaisuutta.

– Olemme tilanneet tietyn määrän tarkastuksia maantieteellisesti kattavasti eri puolilta Suomea ja havainnoista koottu raportti julkistettiin kesäkuussa, kertoo Hatakka.

Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. Sen sijaan virheellinen asennus voi aiheuttaa järjestelmässä vikoja, toimimattomuutta ja vaaratilanteita.

Aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy niiden vikaantuessa tulipalon riski. Toistaiseksi aurinkosähköjärjestelmistä alkaneita tulipaloja on Suomessa vielä vähän. Syttymissyitä ja palovaaraa aiheuttaneita vikaantumisia ovat viat kaapeloinneissa ja liitoksissa sekä järjestelmän akustopalot. Yleisiä syttymissyitä ovat myös järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena, lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot, huolimattomat tai omatoimiset asennukset sekä järjestelmän kunnon riittämätön seuranta.

VAKUUTUS EI KORVAA ASENNUSVIRHEESTÄ JOHTUVAA VAHINKOA

Toistaiseksi aurinkosähköjärjestelmien yleistyminen ei näy piikkinä korvaustilastoissa. Yksi syy siihen voi olla, että asiakkaat osaavat kääntyä asennuksissa tapahtuneiden virheiden ja muiden takuun piiriin kuuluvien vikojen osalta yleensä suoraan asentajan tai valmistajan puoleen.

– Kotivakuutuksestahan ei korvata vahinkoja, jotka korvataan takuun perusteella. Tämän vuoksi vikatilanteissa tulee takuuaikana ensin selvittää, kattaako takuu korjauksen, huomauttaa Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala.

Aurinkosähköjärjestelmän osille ja -järjestelmäasennuksille tarjotaan parhaimmillaan hyvinkin pitkiä takuuaikoja.

Kotivakuutuksessa on puolestaan asennustyövirheitä koskeva rajoitusehto. Asennusvirheen vuoksi syntynyttä vahinkoa vakuutus ei korvaa. Kujala neuvookin kiinnittämään erityistä huomiota asennustyön tekijän valintaan.

– Kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, millaista lumikuormaa aurinkovoimala kestää. Kotivakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta. Jos järjestelmä kestää hyvin lumen painon, ei lunta yleensä suositella poistettavaksi. Liukkaalta katolta voi helposti pudota ja paneelit voivat rikkoutua helposti liian kovaotteisten toimenpiteiden seurauksena.

Aurinkosähköjärjestelmille sattuu myös kotivakuutuksen piiriin kuuluvia vahinkoja. Kotivakuutuksesta korvataan esimerkiksi myrskyvahinkoja ja takuun ulkopuolella sattuvia vikaantumisia, jotka eivät ole seurausta asennusvirheestä.

Vahinkoja voi ennaltaehkäistä asianmukaisella huollolla. Erilaiset roskat, kuten lehdet ja risut, kannattaa poistaa paneelien päältä. Jos työn tekee itse, kannattaa turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Laitteiden toimivuutta on hyvä seurata ja ongelmatilanteissa kannattaa olla yhteydessä järjestelmän toimittajaan tai huoltoon. Kaikissa toimenpiteissä tulee aina noudattaa valmistajan ohjeita.

Jos asiakas hankkii kotiinsa tai vapaa-ajan asunnolleen aurinkosähköjärjestelmän, ei vakuutusturvaan tarvitse tehdä muutoksia, jos kyseinen rakennus on vakuutettu. Kyseessä on silloin vakuutetun rakennuksen käyttöä palveleva laitteisto, joka kuuluu automaattisesti vakuutuksen piiriin. Vahinkoja korvataan vakuutusehtojen ja valitun turvatason mukaisesti.

Tutustu aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohjeeseen.