Toimitusvarmuuteen yhteensä 850 miljoonaa euron investoinnit – näin rahavirrat kulkevat

Siitä, kun toimitusvarmuustavoitteet tulivat lakiin vuonna 2013 sähköverkkoon on investoitu rahaa noin 310 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan verkon uudistaminen lain määräämään toimitusvarmuuteen nyt sallitulla tekniikalla tulee maksamaan vuoteen 2036 mennessä 850 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan siirtomaksuilla ja muhkealla lainamäärällä.

graafi verkoston pitkän aikavälin investointisuunnitelmista vuosien 2021–2036 välillä.
graafi Suur-Savon Sähkön verkkoliiketoiminnan rahavirroista vuonna 2020. Siirtomaksuista ja lisälainasta yht. 122,9 miljoonaa euroa maksetaan veroa valtiolle 29,7 milj. euroa, verkon rakentamiseen 68,2 milj. euroa, verkon käyttö- ja kunnossapitoon 18,8 milj. euroa, maksuja Suomen kantaverkolle 5,1 milj. euroa ja henkilöstökuluja 1,2 milj. euroa.

Kaapelointi vapauttaa maata muuhun käyttöön 

Kaapeloinnin ansiosta johtoalueen maata vapautuu Järvi-Suomen Energian verkkoalueella muuhun käyttöön n. 350 hehtaaria vuodessa. Vapautuva maa on pääasiassa metsässä. Kaiken kaikkiaan maata tulee vapautumaan 2 700–2 800 hehtaaria. 

Kuusentaimia metsäaukealla