Tasainen sähkönkäyttö on tulevaisuudessa edullisinta

Sähkön jakeluverkkojen palvelujen hinnoittelun harmonisointi on käynnissä koko valtakunnassa. Työryhmät ovat pohtineet asiaa jo pitkään ja Energiavirasto on antanut aiheesta jo ensimmäiset suosituksensa. Toteutumisesta ei ole vielä tarkkaa päivämäärää. Mistä tässä on oikein kysymys?

Verkkopalvelumaksussa huomioidaan tulevaisuudessa siirretyn sähkön määrän lisäksi käytetyn sähkön huipputeho. Nyt käytössä oleva sulakekokoon perustuva verkkopalvelumaksu on peräisin 70-luvulta, jolloin pystyttiin mittaamaan vain käytetyn sähkön määrää. Uudet etäluettavat mittarit mittaavat myös sähkönkäytön tehoa pian 15 minuutin, jatkossa vieläkin lyhyemmissä jaksoissa. Se antaa mahdollisuuksia ja avaimia asiakkaan uuteen isompaan rooliin sähkömarkkinoilla. 

Miksi uudistusta tarvitaan? 

Uudistukseen vaikuttavat monet syyt. Yksi tärkeimmistä on ympäristöystävällisesti tuotetun energian nopea lisääntyminen ja sen tuomat haasteet sähkön tuotannon ja käytön yhteensovittamiseen. Aurinkosähköä tuotetaan vain aurinkoisella säällä ja tuulivoima vaatii tuulta. Kovilla pakkasilla ei useinkaan ole kumpaakaan tarjolla, mutta lämmitykseen tarvitaan paljon energiaa. Jo pelkästään tuulivoiman tuotanto kasvaa lähivuosina moninkertaiseksi. Sähkön kulutuksen rakenne on muuttunut. Sähköautojen lataaminen ja sähkövarastot lisääntyvät. Vaikka käytetyn sähkön määrä ei lisäänny, käytön ajalliset vaihtelut ja huipputehot kasvavat olennaisesti. Tarvitaan välineitä ja uudenlaista joustavuutta sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi.

Sähköverkkoon investoidaan toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi merkittäviä summia. Verkko on mitoitettava käytön huipputehon mukaan, jotta sähkö riittää käyttäjälle. Mitä suurempi teho verkossa on, sitä kalliimpaa se on rakentaa. Turhiin kustannuksiin ei ole varaa. Oikeudenmukaisempaa sähkön käyttäjän kannalta on, jos tehosta maksavat enemmän ne, jotka tehoa tarvitsevat.

Sähkönkäytön huipputehon huomioiva hinnoittelumalli eli tehohinnoittelu

Uuden hinnoittelumallin tavoitteena on paitsi oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus, myös mahdollisuus energiansäästöön ja järkevää sähkönkäyttöä tukevien palveluiden kehittämiseen. 

Tarkoituksena ei ole nostaa sähkön verkkopalvelumaksua vaan muuttaa sen rakennetta. Verkkopalvelumaksu muodostuu tällä hetkellä verojen lisäksi kiinteästä perusmaksusta (e/kk) ja energiankäytön määrän mukaan laskutettavasta siirtomaksusta (snt/kWh). Uuden hinnoittelumallin mukaan näiden osuus vähenee, mutta rinnalle tulee kolmas, käytetyn sähkön tuntitehoon perustuva tehomaksu (e/kW). Se tulee maksuun vain siinä tapauksessa, että sähkönkäytölle asetettu kynnysteho ylittyy. Suunnitteilla olevan hinnoittelumallin mukaan sähkön käytölle asetetaan kynnysteho, joka voi olla esim. 5 kW tai 8 kW. Toteutuneesta kynnystehon ylittävästä sähkönkäytöstä laskutetaan tehomaksu, joka perustuu kuukausikohtaisesti esim. kolmen suurimman tunnin keskiarvoon. Tehomaksu on kuukausikohtainen, joten talviaikaiset tehohuiput eivät vaikuta kesäajan laskutukseen. 

Esimerkkinä sähkönkäytön ajoittamisen vaikutus tehomaksuun sähkölämmitteisessä omakotitalossa

Tässä yösähköä käyttävän kotitalouden sähkönkulutus talvipäivänä 5.1.2022. Käyttöveden lämmitys ja varaava sähkölämmitys on ajoitettu yöaikaan, mikä aiheuttaa kulutuspiikin. Loppiaisaattona kulutuksessa näkyy myös sähkösaunan lämmitys. Sähkönkäytön tasaisempi ajoittaminen vaikuttaisi olennaisesti tehomaksun muodostumiseen, etenkin 8 kW:n kynnysteholla. Helpoin tapa olisi vaihtaa siirtotuote yösähköstä yleissähköön.

Mitä muutos tarkoittaisi meille sähkönkäyttäjille 

Käytännössä tehomaksun perusteena oleva kynnysteho koskee vain osaa sähkönkäyttäjistä. Merkittävällä osalla sähkönkäyttäjistä sähkönkäyttötehot eivät koskaan yllä tehomaksun kynnystehon yli, olipa vaihtoehto kumpi tahansa. Yritykset ja muut suuremmat sähkönkäyttäjät ovat jo nyt maksaneet sähköstä käyttämänsä tehon mukaan. Nyt samantyyppinen hinnoittelu on tulossa myös yksityisille sähkönkäyttäjille. 

Tehohinnoittelussa sähkönkäyttö on taloudellisinta silloin, kun se on mahdollisimman tasaista. Usein vain kulutuspiikit ylittävät kynnystehon ajoittain. Sähkönkäyttöä voi ajoittaa tasaisesti, jolloin piikkejä ei muodostu. Se on kaikkien etu ja edullisinta sähkönkäyttöä asiakkaan kannalta. Tämä kannattaa huomioida, jos tulossa on lämpöremontti tai taloautomaation avulla on mahdollista ohjata omaa energiankäyttöä tasaisemmaksi. Saunomisen aikaan ei kannata ajoittaa muuta sähkönkäyttöä. Lämmityksen kuormaa on hyvä hajauttaa. Sähköauton voi ladata silloin, kun muu kulutus on vähäisempää. 

Hinnoittelumalli on vasta kehitteillä

Tehohinnoittelumalli on viranomaisilla suunnitteluvaiheessa. Se tulee koskemaan kaikkia asiakkaita. Toteuttamisen lopullinen malli ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin. 

TUNTITEHO 

  • Energiamittarin rekisteröimän tunnissa tapahtuneen kulutuksen mukaan laskettu keskiteho kyseiselle tunnille.
  • Tehohinnoittelussa käytettävä laskutusteho on kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvo.
Sähköautojen lataaminen isää muun muassa kulutuksen tehoa ja vaihtelua.

Miksi tehohinnoittelua tarvitaan

Sähkömarkkinoilla tarvitaan joustoa. Ympäristöystävällinen tuotanto ja sähkön kulutus eivät aina kohtaa ajallisesti. Joustavuus on huomioitava sähköverkon palvelussa. 

Kuluttajien sähkönkäyttötavat ovat muuttuneet. Oma energiantuotanto, sähköautojen lataaminen ja energiavarastot lisäävät kulutuksen tehoa ja vaihtelua. Kuluttajan rooli sähkömarkkinoilla muuttuu aktiivisemmaksi. Sähkön tehosta tulee väline taloudelliseen sähkön ostamiseen. 

Verkkopalvelumaksu kaipaa harmonisointia. Vanhentunut sulakekokoon perustuva hinnoittelu ei ole oikeudenmukainen asiakkaille eikä sähkön siirrosta vastaavalle verkkoyhtiölle.