Sähköverkon työmailla viivästyksiä

Meneillään olevat työtaistelut vaikuttavat sähköverkon rakentamisen töihin.

Osassa työmaita rakentaminen ei ole alkanut suunnitelmien mukaisesti. Myös viime syksyn rakennustyömaiden ennallistamistyöt ovat osittain jälkijunassa johtuen työmarkkinoilla vallitsevasta tilanteesta. Lisäksi reklamaatioiden käsittelyssä on viivettä.

Pahoittelemme tilannetta.