Sähkönjakelun vikatilanteet työllistävät montaa tahoa. Haastattelussa Enerva Oy:n käyttöpalvelupäällikkö Henri Heikkinen. JSE.

Sähkönjakelun vikatilanteet työllistävät montaa tahoa

Vianhallinta ja -korjaus on nykyään entistäkin nopeampaa ja tehokkaampaa, kiitos automaation ja kaukokäyttöisten kytkinlaitteiden. Haastattelimme Järvi-Suomen Energian kumppaniyhtiön, Enerva Oy:n käyttöpalvelupäällikkö Henri Heikkistä, joka kertoi meille vikatilanteiden selvityksestä, ja millaista teknologiaa siinä hyödynnetään.

Mitä teet työksesi?

Vastaan Enervan käyttöpalvelukokonaisuudesta ja yhdessä tiimini kanssa siihen liittyvistä järjestelmistä ja tietoliikenteestä. Yksinkertaistettuna vastaan siitä, että asiakkaidemme verkoissa pysyy sähköt päällä mahdollisimman hyvin.

Miten Enerva ja Järvi-Suomen Energia tekevät yhteistyötä?

Käyttötoiminnan palvelut on suurin kokonaisuus, mutta yhteistyötä tehdään myös muissa asioissa. Käytännössä hoidamme kaikki JSE:n sähköverkkoon liittyvät kytkennät ja vikatilanteet alusta loppuun. Tuotamme JSE:lle myös muita sähköverkon asiantuntijapalveluita, esimerkiksi rakennuttamista ja kunnossapitoa.

Kuinka pitkään Enerva ja JSE ovat tehneet yhteistyötä?

Enerva on perustettu 2019, ja alusta asti olemme tehneet yhteistyötä JSE:n kanssa. Asiakkainamme on myös muita jakeluverkkoyhtiöitä. Kaiken kaikkiaan meillä on valvottavanamme yli 48 000 kilometriä sähköverkkoa, jonka takana on noin 265 000 sähkönkäyttäjää. Valvottava alueemme ulottuu tällä hetkellä suurin piirtein Loviisasta Savonlinnaan ja Jyväskylästä Lappeenrantaan.

Millaista teknologiaa käytätte vikatilanteiden selvittämisessä?

Sähköverkon puolella olevan automaation kautta tulee informaatiota, joka tukee vianselvitystä. Järjestelmät hälyttävät automaattisesti, kun vika syntyy verkkoon. Keski- ja suurjännitteisessä verkossa pystytään etänä rajaamaan vika-alueita ja palauttamaan sähköt useimmille asiakkaille muutamassa minuutissa vikatilanteen sattuessa. Osa tästä tapahtuu myös automaattisesti.

Lopullisen vika-alueen rajaaminen ja viankorjaus toteutetaan maastossa yhteistyössä kumppaniyrityksemme Elveran kanssa. Järjestelmien kautta pystymme tuottamaan käyttökeskuksesta myös viankorjausta helpottavaa tietoa maastoon asentajien saataville. Tarvittaessa vikapaikkojen etsintään voidaan maastossa käyttää muun muassa droneja . 

Pienjännitepuolella vioista, eli esimerkiksi asiakkaan pihaan tulevan johdon katkeamisesta, ei tule automaattisia ilmoituksia, ja niiden osalta olemme vielä asiakkaiden ilmoitusten varassa. Kun asiakas ilmoittaa viasta, alamme selvittämään tilannetta. Vian laajuutta ja tyyppiä voidaan tutkia nykyisiä sähkömittareita hyväksikäyttäen, mutta varsinainen viankorjaus ja sähköjen palauttaminen tapahtuu maastossa asentajien toimesta.

Miten vianhallinta on nopeutunut?

Automaation ja kaukokäyttöisten kytkinlaitteiden lisääntyminen on nopeuttanut vianhallintaa ja pienentänyt vika-alueita. Tämä näkyy loppuasiakkaille sähkökatkojen vähenemisenä ja niiden keston lyhenemisenä. Ympärivuorokautisesti miehitetty käyttökeskuksemme on johtanut nopeampaan vianhoitoon myös ilta- ja yöaikaan. 

Tietojärjestelmien kehittyminen on osaltaan nopeuttanut vianhoidon kokonaisuutta, ja esimerkiksi asiakkaan tekemän vikailmoituksen reitti asentajan työtilaukseksi on nykyään varsin sujuva ja nopea. Kymmenisen vuotta sitten asennetut etäluettavat sähkömittarit ovat helpottaneet myös pienjänniteverkon vianhoitoa, ja lähivuosina uusittavien mittareiden myötä työkalupakki kasvaa silläkin saralla entisestään.

Millaista palautetta olette saaneet nopeutuneesta vianhallinnasta?

Sähköjen katkeaminen vian seurauksena on aina epämiellyttävä kokemus asiakkaalle, joten ymmärrettävästi palaute on usein negatiivissävytteistä. Joskus saamme nopeasta palvelusta positiivista palautetta. Vianhoitoketju työllistää monia tahoja ja eri ihmisiä, joten erityisesti mukava palaute on kiva viedä eteenpäin koko prosessin osallistujille.

Mitä ovat rengasverkot ja miten niitä hyödynnetään vianhallinnassa?

Rengasverkot ovat sähköverkon yhteyksiä, jotka on rakennettu rengasmaisesti, eli sähköä voidaan syöttää useampia eri reittejä pitkin. Jos jonnekin tulee vika, myös vika-alueen takana oleville alueille pystytään palauttamaan sähköt toista syöttöyhteyttä pitkin. Esimerkiksi rengasverkoksi rakennetussa maakaapeliverkossa syntyvä vika voidaan lähes aina rajata siten, että kaikki vian piirissä olleet asiakkaat saavat sähköt jo ennen varsinaisen vian korjaamista. Ennen rengasverkkojen lisääntymistä ns. säteittäisessä verkossa yksittäisellä vialla oli suurempi merkitys kun kaikki vikapaikan takana olevat asiakkaat jäivät ilman sähköä. Säteittäistä verkkoa tulee etenkin haja-asutusalueilla olemaan aina, mutta johtohaarojen lyheneminen vähentää pitkiä sähkökatkoja.

Onko teillä palvelulupaus?

Käyttökeskuksessamme emme voi vaikuttaa säähän tai estää vikoja syntymästä, mutta kunnia-asiamme on hoitaa syntyneet viat mahdollisimman nopeasti ja siten, että niistä aiheutuu loppuasiakkaille mahdollisimman vähän haittaa. Vikatilanteita on kausittain eri syistä. Kesällä eniten vikoja aiheuttavat ukkoset, syksyllä taas matalapainemyrskyt. Talvella puihin kertyvä tykkylumi saattaa aiheuttaa joskus pitkiäkin häiriötilanteita. Kevättalvi on pääsääntöisesti rauhallisinta aikaa.

Kuinka asiakaspalaute vaikuttaa Enervan toimintaan ja palveluiden kehittämiseen?

Loppuasiakkaille olemme melko näkymätön yhtiö toimiessamme verkkoyhtiöiden taustajoukkoina. Käymme säännöllisesti Järvi-Suomen Energian kanssa läpi ajankohtaisia tapahtumia ja asiakkailta tulleita palautteita, ja kehitämme yhteistyössä palveluitamme ja toimintatapojamme paremmiksi.

Onko sinulla vinkkejä kuluttajalle vikatilanteisiin tai niiden selvittämiseen liittyen?

Jos sähköt katkeavat, kannattaa ensisijaisesti tarkastaa oman kiinteistön sähköt: onko sulake palanut tai vikavirtasuoja lauennut. Myös JSE:n verkkosivuilla oleva häiriökartta kannattaa tarkistaa, sillä siellä näkyy meillä tiedossa olevat viat. Vika, joka ei vaikuta johtuvan omista laitteista ja jota ei näy häiriökartalla, voi olla pienjänniteverkon vika. Silloin kannattaa ilmoittaa pikimmiten Järvi-Suomen Energialle, jotta vianselvitys saadaan käyntiin. Samoin jos vian aiheuttaja, esimerkiksi sähkölinjalle kaatunut puu, on tiedossa, niin siitä on tärkeä ilmoittaa. Tieto nopeuttaa viankorjausta. Haluan muistuttaa myös, että esimerkiksi linjalle kaatuneen puun siirtäminen voi olla hengenvaarallista, eli omin päin ei saa lähteä poistamaan puuta, vaan ammattilaiset tulevat hoitamaan tilanteen.

Vikailmoituslomale löytyy sivuilta jseoy.fi tai vaihtoehtoisesti voi vian sattuessa soittaa vikapalveluun 0800 90440 (24/7)

Miten näet alanne kehittyvän tulevaisuudessa?

Sähköverkkoja saneerataan tällä hetkellä vauhdilla ja esimerkiksi lisääntyvä maakaapeliverkko muuttaa myös vikojen luonnetta. Sääilmiöiden vaikutukset vähenevät, mutta toisaalta esimerkiksi kaivurien aiheuttamat vahingot lisääntyvät. Yhteiskunta on jatkuvasti riippuvaisempi sähköstä ja sen myötä vaatimukset myös vianhoidolle kasvavat koko ajan. Kehittyvä tekniikka tuo uusia mahdollisuuksia myös meidän toimintamme kehittämiseen. Automaatio on nykypäivää. Robotisaatio on varmasti lähitulevaisuutta tietynlaisissa vikatilanteissa.

Miten joulunaika näkyy toiminnassanne esimerkiksi töiden määrän kannalta?

Kun suuressa määrässä kotitalouksia paistetaan kinkkuja ja saunotaan sähkösaunassa samaan aikaan, näkyy tämä lisääntyneenä sähkönkulutuksena ja kyllä silloin sulakkeitakin palaa normaalia enemmän. Pääsääntöisesti sähköverkko hyrrää niin kuin muutenkin ja joulunakin käyttökeskuksessamme on henkilökuntaa pitämässä huolen, että mahdolliset vikatilanteet selvitetään nopeasti.